Greppa logotyp

Driftsättning GNW-adm 22 september

I den nya versionen av GNW-adm som driftsattes den 22 september är dokumentationskraven för Grovfoderodling, 15A, uppdaterade.

Du ska nu fylla i uppgifter om vallodlingen som areal, gödsling, vallfröblandning, tidpunkt för vallbrott, kväveutlakning före och efter åtgärder samt ange de tre viktigaste åtgärderna du har rekommenderat vid rådgivningen.

Läs mer om GNW-adm och logga in

Senast uppdaterad: 28 oktober 2021