Greppa logotyp

Nya Gödselkalkylen lanserad

Använd Gödselkalkylen för att jämföra det ekonomiska värdet före och efter spridning när gödsel från djur eller biprodukter sprids vid olika tidpunkter. Du ser också kväveeffektiviteten för olika spridningsalternativ och schablonvärden över näringsinnehållet för fler gödselslag än tidigare och även några biprodukter.

Nu har vi lanserat en ny lättarbetad Gödselkalkyl på webbplatsen greppa.nu som du kanske såg i nyheten från Greppa Näringen den 26 oktober Räkna på värdet av stallgödsel och andra organiska gödselmedel i nya Gödselkalkylen.

I kalkylen kan du beräkna det ekonomiska värdet före och efter spridning av organisk gödsel. Du kan välja mellan stallgödsel från flera djurslag, på fasta eller flytande biprodukter, en eller flera grödor, spridare, tidpunkter för spridning och nedbrukningstider. Du ser också värden för kväveeffektivitet, kostnad för markpackning och miljöindex beroende på vilken kombination du väljer.

I Gödselkalkylen kan du jämföra kväveeffektiviteten vid olika spridningstidpunkter och också få en överblick över risk för kväve- och fosforförluster i ett sammanvägt miljöindex. I samband med de höga kvävepriserna är denna fråga mycket aktuell. Som tidigare visas även en beräkning av markpackningskostnaden beroende på när på året, gröda och hur gödseln sprids. I markpackningskostnaden ingår matjords- och alvpackning i alla grödor och även körskada i vall.

Den nya Gödselkalkylen har underlag från Gödselkalkylen i Vera vilket innebär att de båda kalkylerna kommer likna varandra mer än tidigare. Det betyder inte att de alltid har exakt samma värden.

Vi hoppas att du tycker Gödselkalkylen ger en överskådlig bild över näringsinnehåll, ekonomiska plus- och minusposter och att den är lätt att använda.

Räkna i Gödselkalkylen på webbplatsen greppa.nu

Läs mer i nyhet från Greppa Näringen 2021-10-26 Räkna på värdet av stallgödsel och andra organiska gödselmedel i nya Gödselkalkylen

Senast uppdaterad: 10 december 2021