Greppa logotyp

Dela ut nya praktiska råd om hästgödsel på rådgivning

Nu har vi tagit fram två nya praktiska råd om näringsinnehåll och hantering av hästgödsel som du kan dela ut när du är på rådgivning. Det ena riktar sig till hästhållare och det andra till växtodlare som vill gödsla med hästgödsel. Genom rätt hantering av gödseln kan kostnaderna minska och även bidra till bättre vattenkvalitet och ett hållbart kretslopp där så mycket som möjligt av näringen återförs till åkermark.

I de praktiska råden tar vi bland annat upp vikten av att mocka noga så att det bara är gödsel, strö och foderrester som hamnar på gödselstacken. Vi tar också upp näringsinnehåll, regler runt hantering och spridning av hästgödsel, risk för spridning av ogräsfrön och hur avmaskningsmedel kan påverka organismer som bryter ned gödseln.

Hästgödsel innehåller som bekant kväve, fosfor, kalium och mikronäringsämnen men också en hel del organiskt material som förbättrar markens struktur, bördighet och vattenhållande
förmåga. På sikt bidrar det även till att öka markens kväveleverans.

Ta med och dela ut de nya praktiska råden när du är ute på rådgivning som startbesök miljövänlig hästhållning och andra rådgivningar på hästgårdar.

Beställa eller ladda ned dem på webbplatsen greppa.nu:

Så hanterar du hästgödseln rätt, Praktiska råd nr. 30

Så använder du hästgödsel i växtodlingen, Praktiska råd nr. 31

Senast uppdaterad: 10 december 2021