Greppa logotyp

Mångfald på slätten bjuder in till webbinarium Odla för nyttodjur den 19 januari

Webbinariet ingår i en serie om att gynna den biologiska mångfalden i åkerlandskapet och vänder sig i första hand till rådgivare. Nyttodjur är ett samlingsbegrepp för pollinerande insekter som bin och blomflugor samt naturliga fiender till skadegörare som nyckelpigor, guldögonsländor och parasitsteklar.

Vad ska vi odla för att gynna dessa organismgrupper så mycket som möjligt? Detta är huvudfrågan för projektet Odla för nyttodjur som Hushållningssällskapet Skåne drivit under några år och vars erfarenheter snart finns samlade i en handbok.

Syftet med handboken är att ge en sammanfattning av cirka 40 växtarters betydelse för nyttodjur och att ge handfasta odlingsanvisningar baserat på vetenskapliga belägg och praktiska erfarenheter. I projektet har man också genomfört fältförsök för att se om några av de vanligaste förekommande arterna som honungsört, bovete, dill och blodklöver kan bli ogräs.

Medverkar gör Sandra Lindström på Jordbruksverket som initierade Odla för nyttodjur samt Chandra Venables på Hushållningssällskapet som har slutfört projektet.

Datum: 19 januari

Tid: klockan 13.00–14.00

Plats: digitalt

Senast dagen innan webbinariet kommer du att få en inbjudan via mejl med instruktioner för hur du ska göra för att ansluta till mötet.

Program

  • Varför behövs handboken Odla för nyttodjur? Sandra Lindström, Jordbruksverket
  • How Swedish farmers can benefit from "Odla för nyttodjur" (på engelska), Chandra Venables, Hushållningssällskapet i Skåne

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats och anmäl dig senast den 17 januari 2022

Senast uppdaterad: 21 december 2021