Greppa logotyp

Tillgänglighet för adm.greppa.nu

Webbplatsen greppa.nu är projektet Greppa Näringens webbplattform. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Jordbruksverket, LRF och länsstyrelserna där Jordbruksverket ansvarar för innehållet på webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur adm.greppa.nu uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från greppa.nu på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakt oss via e-postadressen info@greppa.nu.

Svarstiden är normalt fyra arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss via formuläret längst ner på sidan, så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Problem vid navigering med tangentbordet

  • På sidan Rådgivning går det inte att nå filtret med tangenterna och det går inte heller att filtrera med tangentbordsstyrning. WCAG 2.1.1 nivå A
  • På sidan Bildbank, när sökfältet får fokus försvinner alla bilderna. WCAG 2.1.1 nivå A

Problem vid navigering med skärmläsare

  • Startsidan har felaktiga rubriknivåer. WCAG 1.3.1 nivå A
  • Sidan Kurser har felaktiga rubriknivåer. WCAG 1.3.1 nivå A

Problem vid navigering

  • Kontrasten är för dålig för den orangea färgen länkar och bakom text. WCAG 1.4.2 nivå AA
  • Startsidan har ett antal otydliga ”läs mer” länkar och även en pil som saknar upp märkning. WCAG 2.4.4 nivå A

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 30 november 2019.

Hur vi testar webbplatsen

Greppa Näringen har tillsammans med utveckare från Jordbruksverket gjort en självskattning (intern testning) av adm.greppa.nu via webbplatsen webbriktlinjer.se.

Senaste bedömningen gjordes den 4 september 2019.

Webbplatsen publicerades den 2 december 2018.

Redogörelsen uppdaterades senast 2020-01-09.

Kontaktformulär

Länk till den sida som problemet uppkommer på

Beskriv det hinder du har stött på

Här kan du bifoga en skärmbild som markerar var problemet uppkommer
Godkännande * (obligatorisk)
Godkännande

Senast uppdaterad: 09 januari 2020