Greppa logotyp

Tellie Karlsson

Rådgivningsexpert för kvävestrategi på gårdar med och utan stallgödsel samt ekologisk produktion.

Jag är mark- och växtagronom och ny rådgivningsexpert inom Greppa Näringens moduler för kvävestrategi. Efter att jag tog examen för ett par år sedan har jag arbetat som HIR-rådgivare på Hushållningssällskapet i Kalmar. Mina arbetsuppgifter varierar över året och består av SAM-ansökningar, fältrådgivning, växtodlingsplanering, efterkalkyler och rådgivning inom Greppa Näringen. Det är roligt att arbeta med rådgivning inom Greppa Näringen eftersom man får träffa många lantbrukare och måste klura ut åtgärder som är aktuella för de enskilda gårdarna.

Jag ser fram emot att arbeta mer med kvävestrategier då det händer väldigt mycket inom området. Kväve är av stor betydelse för övergödningen, klimatet och odlingsekonomin och därför är det viktigt att jobba med optimerade givor. Som rådgivningsexpert tänker jag arbeta för att underlaget till våra rådgivare blir tillgängligt och uppdaterat. Jag ser även fram emot att frågor och funderingar kring kvävestrategier.

Information

Aktuell som

Rådgivningsexpert för kvävestrategi

Företag

HS Kalmar Kronoberg Blekinge

Senast uppdaterad: 30 september 2020