Greppa logotyp

Tobias Neselius

Rådgivningsexpert för översyn av dränering och underhåll av diken

Efter min examen som mark-/växtagronom dröjde det några år innan jag 2015 började fördjupa mig inom dränering och dikesunderhåll. Allt sedan dess jobbar jag bland annat med att rita täckdikningsplaner och båda dräneringsmodulerna inom Greppa Näringen, i stora delar av Svealand.

Dränering och dikesunderhåll är för mig en väldigt intressant och viktig startpunkt inom lantbruket, och den bygger grunden för en god skörd och miljö. Jag tar gärna till mig nya möjligheter och förslag för att kunna ge ett än bättre underlagsmaterial.

Jag ser fram emot att ni kontaktar mig med frågor och tankar kring rådgivning om dränering och dikesunderhåll.

Information

Aktuell som

Rådgivningsexpert översyn av dränering och underhåll av diken

Företag

HS Konsult

Senast uppdaterad: 15 maj 2020