Greppa logotyp

Logga in med lösenord

Denna sida är endast för dig som inte kan logga in i Greppa Näringens administrativa system GNW-adm med hjälp av Bank-ID, mobilt Bank-ID eller annan e-legititmation. Tänk på att rekvisitioner till länsstyrelsen inte sker automatiskt i detta system.

Kontakt GNW-adm

Har du frågor om inloggning eller om det administrativa systemet GNW-adm kontaktar du vår support på e-post gnwadm@jordbruksverket.se.

Information om Greppa Näringens administrativa system

Syftet med Greppa Näringens administrativa system, även kallat GNW-adm är att:

  • dokumentera vilken rådgivning lantbrukarna fått
  • att underlätta administrationen
  • att samla in uppgifter för statistik och utvärdering

I systemet kan du som rådgivare registrera dina rådgivningar, mata in rådgivningsplan och importera exportfiler från Vera. I systemet kan sedan en rekvisition skapas och en förteckning över vilka lantbrukare som ingår i rekvisitionen skrivas ut.

Obs: Rekvisition till länsstyrelsen sker inte automatiskt i detta system!

Greppa Näringens administrativa system ger dig däremot möjlighet att skriva ut den information som ska ingå i rekvisitionen.

Anmälan av nya rådgivare

Tänk på att nya rådgivare alltid ska anmäla sig till Greppa Näringen i en särskild blankett. Det räcker alltså inte att varje regional länsstyrelse har med nya rådgivare på rådgivarlistan vid upphandlingen. Blanketten skickar rådgivaren ifylld till oss på Greppa Näringen.

Fyll i din anmälan som rådgivare i filen som du laddar ner till din dator.PDF

Skicka ifylld blankett till:

Greppa Näringen, Jordbruksverket
Box 12
230 53 Alnarp

Dina personuppgifter

De uppgifter om dig som finns registrerade används av projektets parter – Jordbruksverket, Länsstyrelserna och LRF – för uppföljning av utförd rådgivning och kursdeltagande, till exempel i samband med upphandling och nöjdhetsundersökningar. De används även för att kontakta dig rörande rådgivning, kommande utbildningar och annan information som rör projektet Greppa Näringen. Uppgifterna behandlas elektroniskt och vi lagrar dem i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på vår webbplats greppa.nu

Senast uppdaterad: 27 februari 2020