Greppa logotyp

Gödselseparering

8 oktober 2014, Kalmar

Regelverk och spridningsarealer - varför gödselseparering?PDF
Föreläsare: Lotta Olsson

Erfarenheter av gödselseparering i Danmark - status och perspektivPDF
Föreläsare: Thorkild Frandsen, AgroTech

Passiv gödselseparering PDF
Föreläsare: Sara Nilsson, Hushållningssällskapet

Gödselseparering med och utan biogas PDF
Föreläsare: Beate Leggedör, Hushållningssällskapet

Gödselseparering med GEA WS dekantercentrifugPDF
Föreläsare: Per Hjertstrand och Trygve Orderud, GEA Mechanical Equipment

More Biogas PDF
Föreläsare: Lennart Svenzén, More Biogas Småland AB

Gödsellogistik PDF
Föreläsare: Hans Hedström, Hushållningssällskapet

Beräkningsverktyg för gödselseparering (excel)Excel

Information om kogödsel som strömedel (informationsblad)PDF 

Senast uppdaterad: 09 november 2018