Greppa logotyp

Gödselseparering

8 oktober 2014, Kalmar

Regelverk och spridningsarealer - varför gödselseparering? Pdf, 2 MB.
Föreläsare: Lotta Olsson

Erfarenheter av gödselseparering i Danmark - status och perspektiv Pdf, 7 MB.
Föreläsare: Thorkild Frandsen, AgroTech

Passiv gödselseparering Pdf, 12 MB.
Föreläsare: Sara Nilsson, Hushållningssällskapet

Gödselseparering med och utan biogas Pdf, 7 MB.
Föreläsare: Beate Leggedör, Hushållningssällskapet

Gödselseparering med GEA WS dekantercentrifug Pdf, 2 MB.
Föreläsare: Per Hjertstrand och Trygve Orderud, GEA Mechanical Equipment

More Biogas Pdf, 8 MB.
Föreläsare: Lennart Svenzén, More Biogas Småland AB

Gödsellogistik Pdf, 5 MB.
Föreläsare: Hans Hedström, Hushållningssällskapet

Beräkningsverktyg för gödselseparering (excel) Excel, 696 kB.

Information om kogödsel som strömedel (informationsblad) Pdf, 595 kB. 

Senast uppdaterad: 09 november 2018