Greppa logotyp

Hur ser den perfekta fodermixen ut?

18 november 2014, Nässjö

Inledning - Överblick av Greppa Näringens fodermoduler
Pdf, 238 kB.
Föreläsare: Niels Andrésen, Jordbruksverket

Fodrets fysiska struktur Pdf, 676 kB.
Föreläsare: Rolf Spörndly, SLU

Kompakt fullfoder Pdf, 3 MB.
Föreläsare: Niels Bastian, Videncentret for landbrug (DK)

Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Pdf, 627 kB.
Föreläsare: Ann-Theres Persson, Växa Sverige & Jan-Anders Bengtsson, Stäme Lantbruks AB

Program: Hurser den perfekta fodermixen ut? nov 2014, Nässjö Pdf, 174 kB.

 

Senast uppdaterad: 09 november 2018