Greppa logotyp

Greppa fosforn – slutseminarium

9 april 2015, Mjölby

Inledning: slutseminarium för Greppa fosforn Pdf, 357 kB.
Föreläsare: Johan Malgeryd, Jordbruksverket

Test av tre nordiska fosforindex för förhållanden i svensk jordbruksmark Pdf, 2 MB.
Föreläsare: Tette Alström, Ekologgruppen i Landskrona AB

Pilotprojektet Greppa fosforn: Identifiering av riskområden och förslag till åtgärder – utveckling av metod för självvärdering på gården Pdf, 2 MB.
Föreläsare: Katarina Kyllmar, institutionen för mark och miljö, SLU

Greppa fosforn: Vad har vi gjort i Fiholm, Åbäckegraven? (Pilotområde U8) Pdf, 144 kB.
Föreläsare: Jonas Gustafsson, HS Konsult AB

Greppa fosforn: Vad har vi gjort i Östergötlands pilotområde? (Pilotområde E23) Pdf, 5 MB.
Föreläsare: Anuschka Heeb, Jordbruksverket

Greppa fosforn: Vad har vi gjort i Halland? (Pilotområde N33) Pdf, 829 kB.
Föreläsare: Anna Aurell Svensson, Växa Sverige

Ett kalkfilters effekt på fosfortransport från Greppa fosforns pilotområde N33 i södra Halland Pdf, 1 MB.
Föreläsare: Erik Ekre, Hushållningssällskapet Halland

Mätningar i avrinnande vatten – ser vi några resultat? Pdf, 3 MB.
Föreläsare: Lovisa S Forsberg, SLU
Ett samarbete med Göran Johansson, Katarina Kyllmar, Maria Blomberg och Stefan Andersson

Greppa Näringen och fosforfrågan Pdf, 356 kB.
Föreläsare: Stina Olofsson, Jordbruksverket

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Pdf, 356 kB.
Föreläsare: Magnus Bång, miljöskyddsenheten, Jordbruksverket

Program: Slutseminarium för Greppa fosforn 9 april 2015 Pdf, 344 kB.

Senast uppdaterad: 12 september 2018