Greppa logotyp

Jordbruket och klimatet

20–21 januari 2015, Uppsala

Inledning: grundkursen Jordbruket och klimatetPDF
Föreläsare: Maria Stenberg, Jordbruksverket

Jordbrukets klimatpåverkanPDF
Föreläsare: Maria Berglund, Hushållningssällskapet Halland

Gården i ett livscykelperspektivPDF
Föreläsare: Maria Berglund, Hushållningssällskapet Hallandd

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i SverigePDF
Föreläsare: Christel Cederberg, institutionen för energi & miljö, Chalmers

Klimatsmart utfodring Kol i mark och vegetation – sänka eller utsläpp?PDF
Föreläsare: Christel Cederberg, institutionen för energi & miljö, Chalmers

Växthusgasförluster i olika stallsystem för olika djurslagPDF
Föreläsare: Knut-Håkan Jeppsson, SLU

Metanproduktion från djurens fodersmältningPDF
Föreläsare: Jan Bertilsson, SLU

Klimat som en röd tråd genom Greppa NäringenPDF

Organogena jordars utsläpp av växthusgaserPDF
Föreläsare: Örjan Berglund, institutionen för mark och miljö, SLU Uppsala

Energieffektivisering och minskad drivmedelsanvändningPDF
Föreläsare: Lars Neuman, energi- och teknikrådgivare, LRF Konsult Ulricehamn

Klimatförändringarna (inte bara om100 år)PDF
Föreläsare: Markku Rummukainen, Lunds universitet

Lustgas från mark – jordbrukets stora utmaningPDF
Föreläsare: Åsa Kasimir, institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet

Växthusgasförluster vid lagring och spridning av stallgödsel – optimal gödselhantering ur klimatsynpunktPDF
Föreläsare: Lena Rodhe, RISE (JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik)

Växtföljdens roll långsiktigt – för skördenivå, utsläpp av växthusgaser och kolinlagring i åkermarkPDF
Föreläsare: Thomas Kätterer, SLU

Program: Greppa Näringens grundkurs Jordbruket och klimatet 20–21 januari 2015PDF  

Senast uppdaterad: 14 september 2018