Greppa logotyp

Jordbruket och klimatet

20–21 januari 2015, Uppsala

Inledning: grundkursen Jordbruket och klimatet Pdf, 2 MB.
Föreläsare: Maria Stenberg, Jordbruksverket

Jordbrukets klimatpåverkan Pdf, 2 MB.
Föreläsare: Maria Berglund, Hushållningssällskapet Halland

Gården i ett livscykelperspektiv Pdf, 1 MB.
Föreläsare: Maria Berglund, Hushållningssällskapet Hallandd

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Pdf, 1 MB.
Föreläsare: Christel Cederberg, institutionen för energi & miljö, Chalmers

Klimatsmart utfodring Kol i mark och vegetation – sänka eller utsläpp? Pdf, 2 MB.
Föreläsare: Christel Cederberg, institutionen för energi & miljö, Chalmers

Växthusgasförluster i olika stallsystem för olika djurslag Pdf, 3 MB.
Föreläsare: Knut-Håkan Jeppsson, SLU

Metanproduktion från djurens fodersmältning Pdf, 2 MB.
Föreläsare: Jan Bertilsson, SLU

Klimat som en röd tråd genom Greppa Näringen Pdf, 4 MB.

Organogena jordars utsläpp av växthusgaser Pdf, 836 kB.
Föreläsare: Örjan Berglund, institutionen för mark och miljö, SLU Uppsala

Energieffektivisering och minskad drivmedelsanvändning Pdf, 1 MB.
Föreläsare: Lars Neuman, energi- och teknikrådgivare, LRF Konsult Ulricehamn

Klimatförändringarna (inte bara om100 år) Pdf, 2 MB.
Föreläsare: Markku Rummukainen, Lunds universitet

Lustgas från mark – jordbrukets stora utmaning Pdf, 7 MB.
Föreläsare: Åsa Kasimir, institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet

Växthusgasförluster vid lagring och spridning av stallgödsel – optimal gödselhantering ur klimatsynpunkt Pdf, 3 MB.
Föreläsare: Lena Rodhe, RISE (JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik)

Växtföljdens roll långsiktigt – för skördenivå, utsläpp av växthusgaser och kolinlagring i åkermark Pdf, 4 MB.
Föreläsare: Thomas Kätterer, SLU

Program: Greppa Näringens grundkurs Jordbruket och klimatet 20–21 januari 2015 Pdf, 576 kB.  

Senast uppdaterad: 14 september 2018