Greppa logotyp

Kvävestrategi

24 mars 2015, webbkurs

Gödslingsplan Powerpoint, 3 MB.
Föreläsare: Jenny Henriksson, Hushållningssällskapet

Exempel på gödslingsplan för växtföljd – nuläget Pdf, 16 kB.
Föreläsare: Jenny Henriksson, Hushållningssällskapet

Exempel på gödslingsplan för växtföljd – förslag till förändringar Pdf, 15 kB.
Föreläsare: Jenny Henriksson, Hushållningssällskapet

Höstrapsens N-upptag på hösten och optimal N-giva på våren Pdf, 800 kB.
Föreläsare: Lena Engström, institutionen för mark och miljö, SLU Skara

Kvävestrategier Pdf, 307 kB.
Föreläsare: Ingemar Gruvaeus, Yara

Klimat och kvävestrategi – vilka råd kan man ge? Powerpoint, 3 MB.
Föreläsare: Maria Stenberg, Jordbruksverket

Stallgödselkalkylen på greppa.nu – verktyg för kvävestrategi Powerpoint, 611 kB.
Föreläsare: Pernilla Kvarmo, Jordbruksverket

Program: webbkurs med erfarenhetsutbyte kring kvävestrategi 24 mars 2015 Pdf, 91 kB.

Senast uppdaterad: 12 september 2018