Greppa logotyp

Kvävestrategi

24 mars 2015, webbkurs

GödslingsplanPowerpoint
Föreläsare: Jenny Henriksson, Hushållningssällskapet

Exempel på gödslingsplan för växtföljd – nulägetPDF
Föreläsare: Jenny Henriksson, Hushållningssällskapet

Exempel på gödslingsplan för växtföljd – förslag till förändringarPDF
Föreläsare: Jenny Henriksson, Hushållningssällskapet

Höstrapsens N-upptag på hösten och optimal N-giva på vårenPDF
Föreläsare: Lena Engström, institutionen för mark och miljö, SLU Skara

KvävestrategierPDF
Föreläsare: Ingemar Gruvaeus, Yara

Klimat och kvävestrategi – vilka råd kan man ge?Powerpoint
Föreläsare: Maria Stenberg, Jordbruksverket

Stallgödselkalkylen på greppa.nu – verktyg för kvävestrategiPowerpoint
Föreläsare: Pernilla Kvarmo, Jordbruksverket

Program: webbkurs med erfarenhetsutbyte kring kvävestrategi 24 mars 2015PDF

Senast uppdaterad: 12 september 2018