Greppa logotyp

Översyn av dränering, grundkurs

24 november 2015, Linköping

Dränering och växtnäringPDF
Föreläsare: Katarina Bjärling, Jordbruksverket

Förberedelse, besök och efterarbetePDF
Föreläsare: David van Alphen de Veer, Hushållningssällskapet

Introduktion till Greppa Näringens rådgivning översyn av dränering (14D)PDF
Föreläsare: Marcus Lundmark, Jordbruksverket

Arkiv och kartläsningPDF
Föreläsare: Magdalena Nyberg, Jordbruksverket

Syftet med dränering – fördelarPDF
Föreläsare: Gwidon Jakowlew, Jordbruksverket

Underhåll av dränering, hänsynsreglerPDF
Föreläsare: Magdalena Nyberg, Jordbruksverket

Program: grundkurs översyn av dränering 24 november 2015PDF

Senast uppdaterad: 12 september 2018