Greppa logotyp

Valldagen på Götala

2 juni 2015, Götala

Rotröta begränsar uthålligheten i vallbaljväxterPDF
Föreläsare: Nilla Nilsdotter-Linde, SLU

Gödslingsstrategier till vallPDF
Föreläsare: Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar

Variationer i vallgröda och vallfoder – kan precisionen öka?PDF
Föreläsare: Bo Stenberg, SLU Skara
Ett samarbete med Mats Söderström, institutionen för mark och miljö - precisionsodling, SLU Skara och Mårten Hetta, institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU Röbäcksdalen

Utfodringsförsök till får och dikorPDF
Föreläsare: Annika Arnesson, SLU

Närproducerat proteinfoder till kalvarPDF
Föreläsare: Birgitta Johansson, institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU Skara
Ett samarbete med Anna Hessle, Karl-Ivar Kumm, Karin Wallin och Elisabet Nadeau, SLU Skara

Lusern och protein från vallen – ett projekt inom Agroväst mjölkprogramPDF
Föreläsare: Elisabet Nadeau, SLU Skara och Hushållningssällskapet Sjuhärad

Grovfoder till dikorPDF
Samarbete inom REKS, ett nordiskt interregprojekt om regional nöt- och lammköttsproduktion
Föreläsare: Mikaela Jardstedt, institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU
Ett samarbete med Anna Hessle, Elisabet Nadeau, Peder Nørgaard och Wolfram Richardt

Senast uppdaterad: 12 september 2018