Greppa logotyp

Grovfoderodling

14–15 september 2016, Uppsala

Inledning: kurs om grovfoderodlingPDF
Föreläsare. Pernilla Kvarmo

Mål för foderkvalitet, skördeuppskattning, ensileringPDF
Föreläsare: Rolf Spörndly, institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU Uppsala

Beräkningsverktyg: Vilken densitet blir det?Excel

Bedömning av klöverhaltenPDF
Föreläsare: Nilla Nilsdotter-Linde, institutionen för växtproduktionsekologi, SLU

Vallfröblandningar för breddat skördefönsterPDF
Föreläsare: Nilla Nilsdotter-Linde, institutionen för växtproduktionsekologi, SLU

Hur utnyttjar jag odlingsmaterialet bäst?PDF
Föreläsare: Nilla Nilsdotter-Linde, institutionen för växtproduktionsekologi, SLU

Greppa skräppa: Hur slipper vi skräppa i vallen?PDF
Föreläsare: Anne-Marie Dock Gustavsson, Jordbruksverket

Etablering av vall, majs & helsädPowerpoint
Föreläsare: Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar

Gödsling av vall & majsPowerpoint
Föreläsare: Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar

Stallgödsel till vall, påverkan på kväve- och växthusgasförlusterPDF
Föreläsare: Lena Rodhe, JTI

Vallens klimatpåverkanPDF
Föreläsare: Pernilla Tidåker, JTI

Utlakning och näringsförluster från vall och vallbrottPDF
Föreläsare: Katarina Börling, Jordbruksverket

VallmaskinsystemPDF
Föreläsare: Christer Johansson, Jordbruksverket

Om projektet Kamp mot tramp (SLU och JTI)PDF
Föreläsare:
Nilla Nilsdotter-Linde, SLU
Eva Salomon, JTI
Niklas Adolfsson, JTI
Eva Spörndly, SLU

Underlag 1 från projektet Kamp mot trampPDF

Underlag 2 från projektet Kamp mot trampPDF

Jämförelse mellan rastbete och produktionsbete i stall med automatisk mjölkningPDF
Föreläsare: Eva Spörndly och Haldis Kismul, SLU

Program: kurs rådgivning grovfoderodling (15A), 14–15 september 2016PDF

Senast uppdaterad: 12 september 2018