Greppa logotyp

Erfa-träff för test av mineralgödselspridare

5 oktober 2017

Test av spridare – mina erfarenheterPowerpoint
Föreläsare: Kristian Jochnick, länsstyrelsen Västra Götaland

Test av mineralgödselspridare – erfarenheterPowerpoint
Föreläsare: Johan Kullsand, HS Konsult AB och rådgivningsexpert i Greppa Näringen

N-sensor versus olika spridarePowerpoint
Föreläsare: Knud Nissen, Yara

Spridartest – åtgärderPDF
Föreläsare: Per-Anders Algerbo, sektion jordbruk & trädgård, RISE

Test av mineralgödselspridare: VariationskoefficientPowerpoint
Föreläsare: Christer Johansson, Jordbruksverket

Senast uppdaterad: 14 september 2018