Greppa logotyp

Fosfor i fokus

1–2 februari 2017, Uppsala

Fosforrådgivning i paktiken: Hur gör man en fosforstrategi?PDF
Föreläsare. Björn Nylander, Eurofins

Gårdar med fosforöverskott: Hur hanterar vi dem?PDF
Föreläsare: Jenny Henriksson, Hushållningssällskapet Östergötland

Hur kan vi öka precisionen i fosforgödslingen?PDF
Föreläsare: Christer Johansson, Jordbruksverket

Hur påverkar högt pH fosforns tillgänglighet i marken och risken för läckage?PDF
Föreläsare: Malin Lovang, Lovang Lantbrukskonsult AB

Hur ser vi var det läcker fosfor – hjälpmedel för att identifiera riskområdenPDF
Föreläsare: Faruk Djodjić, institutionen för vatten och miljö, SLU Uppsala

Program: Fosfor i fokus, kurs för erfarenhetsutbyte inom rådgivning fosforstrategi (11B)PDF

Senast uppdaterad: 12 september 2018