Greppa logotyp

Jordbruket och klimatet

18–19 januari 2017, Skövde

Grundkurs: jordbruket och klimatetPowerpoint
Föreläsare: Lis Eriksson och Maria Stenberg, Jordbruksverket

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i SverigePDF
Föreläsare: Christel Cederberg, institutionen för energi & miljö, Chalmers

Klimatsmart utfodring Kol i mark och vegetation – sänka eller utsläpp?PDF
Föreläsare: Christel Cederberg, institutionen för energi & miljö, Chalmers

Livsmedelsproduktion i ett förändrat klimat – möjligheter och riskerPDF
Föreläsare: Sara Bergström Nilsson, Hushållningssällskapet, Gradvis

Klimatförändringar – utsikterna till 2050PDF
Föreläsare: Markku Rummukainen, Lunds universitet

Gården i ett livscykelperspektivPDF
Föreläsare: Maria Berglund, Hushållningssällskapet Halland

Jordbrukets klimatpåverkanPDF
Föreläsare: Maria Berglund, Hushållningssällskapet Halland

Odlingssystemets effekt på mullförråd och kolinlagring i jordbruksmarkPDF
Föreläsare: Thomas Kätterer, Sveriges lantbruksuniversitet

Lustgas från mark – hur minska?PDF
Föreläsare: Åsa Kasimir, institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet

Metan från djurens fodersmältningPDF
Föreläsare: Rebecca Danielsson, SLU

Organogena jordars utsläpp av växthusgaserPDF
Föreläsare: Örjan Berglund, institutionen för mark och miljö, SLU Uppsala

Växthusgasförluster vid lagring och spridning av stallgödsel – optimal gödselhantering ur klimatsynpunktPDF
Föreläsare:  Lena Rodhe, RISE

Program: Greppa Näringens grundkurs Jordbruket och klimatet 18–19 januari 2017PDF

Senast uppdaterad: 14 september 2018