Greppa logotyp

Kvävestrategi på ekogårdar

13 november 2017, Skövde

Gårdsexempel ekologisk kvävestrategiPDF
Föreläsare: Anna Linnell, Hushållningssällskapet Sörmland

Gödsling, stallgödsel och organiska restprodukterPDF
Föreläsare: Sofia Delin, institutionen för mark och miljö, SLU Skara

Helträda eller gröngödslingPDF
Föreläsare: Jan Hill, länsstyrelsen Västra Götaland

Rädda betesvallen när det gått felPDF
Föreläsare: Jan Hill, länsstyrelsen Västra Götaland

Växtföljdens betydelsePDF
Föreläsare: Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland 

Senast uppdaterad: 10 september 2018