Greppa logotyp

Underhåll av diken

21–22 mars 2018, Katrineholm

Inledning av kursen underhåll av dikenPDF
Föreläsare: Jenny Johansson och Pernilla Kvarmo, Jordbruksverket

Vad är markavvattning?PDF
Föreläsare: Jenny Johansson, Jordbruksverket

Juridik kring underhåll av dikenPDF
Föreläsare: Magdalena Nyberg, Jordbruksverket

Om tillstånd, anmälan för dikesrensning och underhållPDF
Föreläsare: Weronica Klasson, länsstyrelsen Södermanland

Praktisk miljöhänsyn vid underhåll av dikenPDF
Föreläsare: Jenny Johansson, Jordbruksverket

Arkiv och kartor för underhåll av dikenPDF
Föreläsare: Magdalena Nyberg, Jordbruksverket

Erfarenheter av rådgivning underhåll av dikenPDF
Föreläsare: Tobias Neselius, Hushållningssällskapet

Gruppövningar med olika scenarier för underhåll av dikenPDF

Senast uppdaterad: 07 september 2018