Greppa logotyp

Våra verktyg inom precisionsodling – hur blev 2017?

24 januari 2018, Skype

Precisionsodling – vad funkar i praktiken?PDF
Föreläsare: Henrik Stadig, Hushållningssällskapet, Skara

Precisionsodling, om CropSAT.se, markdata.se, varierad utsädes­mängd och tilldelningsfilerPDF
Föreläsare: Henrik Stadig, Hushållningssällskapet, Skara 

Senast uppdaterad: 07 september 2018