Greppa logotyp

Grundkurs Jordbruket och klimatet, 30-31 januari

Linköping

InledningPDF
Föreläsare: Lis Eriksson

Jordbrukets klimatpåverkanPDF
Föreläsare: Maria Berglund

Livsmedelsproduktion i ett förändrat klimat - möjligheter och riskerPDF
Föreläsare: Sara Bergström Nilsson

Klimatförändringar - Utsikterna till 2050 PDF
Föreläsare: Markku Rummukainen

Odlingssystemets effek tpå mullförråd och kolinlagring i jordbruksmarkPDF
Föreläsare: Thomas Kätterer

Lustgas från markenPDF
Föreläsare: Emma Emfors

Metan från kornas fodersmältningPDF
Föreläsare: Rebecca Danielsson

Miljöpåverkan från svensk matkonsumtion med fokus på klimatPDF
Föreläsare: Christel Cederberg

Räkna klimatavtryckPDF
Föreläsare: Maria Berglund

Växthusgasförluster vid lagring och spridning av stallgödselPDF
Föreläsare: Lena Rohde

Klimatsmart utfodringPDF
Föreläsare: Christel Cederberg

Växthusgas- och ammoniakförluster från stallsystem för olika djurslagPDF
Föreläsare: Knut-Håkan Jeppsson 

Senast uppdaterad: 05 mars 2019