Greppa logotyp

Introduktionskurs för nya rådgivare

22 oktober, 3 och 5 november

Skype och zoom

KursprogramPDF

22 oktober

Introduktion - Stina OlofssonPDF

Miljötillståndet i hav, sjöar, ytvatten och grundvatten PDF
Jordbrukets påverkan på miljötillståndet i vatten; fosfor och kväve. Vad har vi lärt av arbetet med vattendirektivet? - Markus HoffmannPDF

Utsläpp av växthusgaser från jordbrukssektorn och effekter i Sverige av den globala uppvärmningen - Anna HagerbergPDF

Lantbrukets energianvändning - Emelie KarlssonPDF

3 november

Rådgivningar och kurser för rådgivare - Pernilla KvarmoPDF

Ammoniakavgång från jordbruket och åtgärder mot fosforförluster - Johan Malgeryd

Läckage av kemiska växtskyddsmedel - vad hittar vi i vattenmiljön? - Leif JohanssonPDF

Vad har vi åstadkommit i Greppa Näringen- åtgärder, miljöeffekter - Emma Hjelm

5 november

Motivera lantbrukarna i rådgivningen - Karin Hugosson och Michaela Baumgardt

Att arbeta som rådgivare i Greppa Näringen - Michaela Baumgardt

Länk till sidan För rådgivare där du hittar Goda råd, att anmäla nya rådgivare och att administrera i GNW-adm

Hur odlar vi idag och vad behöver ändras? - Pernilla Kvarmo

Hur utfodrar vi idag och vad behöver ändras? - Linda Söderberg Gradén

Gårdssyntes - Pernilla Kvarmo och Linda Söderberg Gradén

Broschyren Rådgivning 2018-2020

Underlag till övningen

Greppa Näringen framåt och vad är på gång? - Stina Olofsson

Senast uppdaterad: 22 oktober 2020