Greppa logotyp

Hantera kunskapsbanken

När du vill länka till internt eller externt dokument följ instruktionerna här nedan för att få ett bra resultat.

Beskrivning

Alla dokument i kunskapsbanken ligger som artiklar i ett arkiv. Det bör att oavsätt om dokumentet ligger internt på webbservern eller externt på en annan resurs kan du samla alla i kunskapsbanken.

Genom att fylla i en bra titel och beskrivning underlätta du för användaren som söker efter dokumentet.

Vanliga uppgifter

Lägg till nytt dokument

 1. Gå till sidan Panel och klicka på knappen Skapa dokument i kunskapsbanken.
 2. Fyll i namnet på dokumentet som Rubrik 1.
 3. Fyll i en beskrivande text som Ingress.
 4. Öppna Egenskaper för sidan.
 5. Klicka på Metadata.
 6. Fyll i värdet Länk med länk till dokumentet.
 7. Fyll i Länktext till dokumentet. Det blir texten på länken till som leder till dokumentet.
 8. Välj Typ av skribent. Du kan välja mellan Författare, Redaktör eller Upphovsman.
 9. Fyll i Författare av dokumentet men vem eller vilka som är författare.
 10. Välj ett datum i fältet Utgivningsår av dokumentet.
 11. Välj en eller flera taggar som du vill markera dokumentet med.
 12. Klicka ok för att spara dina ändringar.
 13. Klicka publicera för att publicera sidan.

Uppdatera version av dokument

 1. Öppna arkivet Kunskapsbanken
 2. Klicka på den artikel/dokument som du vill ändra
 3. Uppdatera rubrik och beskrivning på sidan.
 4. Öppna Egenskaper för sidan.
 5. Klicka på Metadata.
 6. Uppdatera värdet Länk med länk till det nya dokumentet.
 7. Välj ett nytt datum i fältet Utgivningsår av dokumentet om utgivningsåret är ändrat.
 8. Klicka ok för att spara dina ändringar.
 9. Klicka publicera för att publicera sidan.

Radera ett dokument

 1. Öppna arkivet Kunskapsbanken
 2. Klicka på den artikel/dokument som du vill ändra
 3. Högerklickaartikeln och välj avpublicera för att ta bort utbildningen från webbplatsen.
 4. Om dokumentet ligger i filarkivet kan du även radera den filen om den ska bort.

Lägg till fler valbara taggar

Om du behöver fler alternativ att tagga dokumenten kan du samanställ en lista med alla taggar som ska vara möjlig att välja. Kontakta sedan utvecklare som så hjälper dom dig att uppdatera listan.

Senast uppdaterad: 04 mars 2019