Greppa logotyp

1. Nyfiken på biogas? - Inspirationsträff

Inspirationsträffen är introduktion i grupp kring framgångsrik produktion av biogas på gårdsanläggning för företag på landsbygden som är intresserade av att starta eller vidareutveckla sin biogasproduktion.

Syfte och mål

Träffen ska inspirera och ge deltagarna grundläggande kunskap om de biologiska och ekonomiska förutsättningarna för biogasproduktion på främst gårdsnivå.

Målgrupp

Primär målgrupp är företag på landsbygden som är intresserade av att starta biogasproduktion. Sekundär målgrupp är möjliga samarbetspartners för produktion av biogas.

Tänk igenom vad du ska göra

I modulunderlaget till Nyfiken på biogas? - Inspirationsträff(Lägg in länk till fil) hittar du fullständiga krav och riktlinjer för hur rådgivningen ska genomföras.

Inspirationsträffens innehåll

Inspirationsträffen ska vara en inspirerande gruppträff med ett brett innehåll kring biogas. Träffen ska klargöra de generella förutsättningarna för biogasproduktion på lantbruk idag. Informationen ska fokusera på möjligheter och framgångsfaktorer med biogasproduktion men samtidigt vara realistisk. Träffen ska även vägleda till för vilka företag enskild rådgivning kan vara aktuell.

Inspirationsträffen ska innehålla följande ämnen

  • Biogasprocessens biologi (översiktligt)
  • Olika tekniker för produktion av biogas
  • Olika mervärden som biogasen kan medföra
  • Lagring och spridning av rötrester
  • Möjliga affärsmodeller och exempel på goda samarbeten kopplat till biogas
  • Substratkunskap - gödsel och andra substrat. Vad får jag röta i min gårdsanläggning? Ekologisk och konventionell produktion
  • Lagstiftning
  • Generella punkter som är viktigt att tänka på inför en biogasinvestering
  • Möjlighet till fortsatt rådgivning

Fråga rådgivningsexperten

Har du frågor eller behöver vägledning innan du genomför din inspirationsträff kontaktar du rådgivnings­expert för biogasrådgivning.

Tidsåtgång

Rådgivningen Nyfiken på biogas? beräknar vi ta cirka 10. Varav träffen omfattar ca 3 timmar.  

Rekommendera rådgivning

Glöm inte att berätta om möjligheter till fortsatt biogasrådgivning. Hjälp intresserade deltagare att lämna in intresseanmälan för enskild rådgivning.

Hjälpmedel i rådgivningen

Vad vill vi lägga här?

Krav för rådgivning

Biogasrådgivare med bred erfarenhet av biogasproduktion och rådgivning/ pedagogisk kunskap. Grundläggande kunskaper om jordbruksproduktion och klimatfrågor kopplade till jordbruk. Utbildad biogasrådgivare eller motsvarande kompetens. Minst 1 års erfarenhet som rådgivare.
Grundläggande utbildning för biogasrådgivare. Greppa Näringens grundkurs Jordbruket och klimatet.

Senast uppdaterad: 16 februari 2022