Greppa logotyp

2. Är biogas något för mig? - Enskild rådgivning

Rådgivningen ska visa på företagets möjligheter att producera biogas.

Syfte och mål

Rådgivningen ska undersöka företagets förutsättningar för produktion och användning av biogas. Efter rådgivningen ska företagaren veta om det är lämpligt att gå vidare med fördjupad rådgivning.

Målgrupp

Är biogas något för mig? riktar sig till företag på landsbygden som är intresserade av att bygga en ny biogasanläggning eller bygga ut befintlig biogasproduktion. Rådgivningen kan ges en grupp av lantbrukare som vill samarbeta kring en biogasanläggning.

Tänk igenom vad du ska göra

I modulunderlaget till Är biogas något för mig?(Lägg in länk till fil) hittar du fullständiga krav och riktlinjer för hur rådgivningen ska genomföras.

Rådgivningens innehåll

Rådgivningen ska visa det enskilda företagets (eller gruppen av företags) förutsättningar att producera biogas. Vid rådgivningen diskuteras användning och möjlig lokal marknad för biogasproduktion. Rådgivningen ska också inspirera företag som kan ha goda förutsättningar att producera biogas att gå vidare till fördjupad biogasrådgivning.

Rådgivningen ska innehålla:

  • Företagets potential att producera biogas räknas fram med beräkningsverktyg.
  • Möjliga substrat och för/nackdelar med dessa.
  • Möjlig användning av biogasen på företaget och/eller försäljning av energi diskuteras.
  • Särskilda förutsättningar lokalt och regionalt för avsättning av energi, t ex samarbeten med företag i närområdet.
  • Rådgivningen ska svara på under vilka förutsättningar som biogasproduktion är lönsamt för den aktuella gården.
  • Positiva sidoeffekter som förbättrat gödselvärde, minskad lukt, klimatnytta, gödselgasstöd mm diskuteras.
  • Genomgång av vilka tekniska enheter och diskussion om möjlig arrondering för en biogasetablering.
  • Drift- & underhållsbehov för en framtida anläggning diskuteras.
  • Vägledning kring vilka steg som behövs för att nå fram till byggnation av en biogasanläggning. Till exempel vilka ekonomiska stöd som finns att söka och vilka olika tillstånd behövs med mera.
  • Information om möjligheter till fördjupande biogasrådgivning och vilka rådgivare som kan erbjuda denna.

Fråga rådgivningsexperten

Har du frågor eller behöver vägledning innan du genomför din inspirationsträff kontaktar du rådgivnings­expert för biogasrådgivning.

Tidsåtgång

Rådgivningen Är biogas något för mig? beräknar vi tar 8 - 12h varav gårdsbesöket tar crka 3h.   

Rekommendera rådgivning

Om resultatet av rådgivningen visar att det är lämpligt att gå vidare med fördjupad rådgivning rekommenderar du lantbrukaren att gå vidare med modul 3a.

Hjälpmedel i rådgivningen

Vad vill vi lägga här?'

Krav för rådgivning

Biogasrådgivare med bred erfarenhet av biogasproduktion och rådgivning/ pedagogisk kunskap. Grundläggande kunskaper om jordbruksproduktion och klimatfrågor kopplade till jordbruk. Utbildad biogasrådgivare eller motsvarande kompetens. Minst 1 års erfarenhet som rådgivare.
Grundläggande utbildning för biogasrådgivare. Greppa Näringens grundkurs Jordbruket och klimatet.

Senast uppdaterad: 16 februari 2022