Greppa logotyp

3a. Fördjupad beräkning inför investering i biogasproduktionsanläggning – ekonomi, miljönytta och riskanalys

Rådgivningen vänder sig till företag som genomfört rådgivningen Är biogas något för mig? och vill gå vidare med fördjupade beräkningar för att se om biogasproduktion är en intressant investering.

Syfte och mål

De beräkningar som genomförs i rådgivningen ska visa på företagets förutsättning att producera biogas, biogödselns värde och klimatnyttan. Rådgivningen ska ocks¨å innehålla en diskussion kring utförda beräkningar med särskilt fokus på riskanalys.

Målgrupp

Företag som genomfört biogasmodul 2, Är biogas något för mig?

Tänk igenom vad du ska göra

I modulunderlaget till Fördjupad beräkning inför investering i biogasproduktionsanläggning – ekonomi, miljönytta och riskanalys(Lägg in länk till fil) hittar du fullständiga krav och riktlinjer för hur rådgivningen ska genomföras.

Rådgivningens innehåll

Rådgivningen ger en tydlig indikation på olika nyttor för företaget vid en investering i biogasanläggning och inkluderar en ekonomisk beräkning, en riskanalys samt en beräkning av klimatnytta och biogödselns värde. Analysen ska visa under vilka förutsättningar det är möjligt att investera i biogasproduktion. Rådgivningen ska lägga grunden för fortsatt rådgivning i modul 3b.

Rådgivningen ska innehålla:

  • Beräkning av företagets förutsättning att producera biogas.
  • Beräkning av ekonomiska värden inom energiproduktion, miljö-/klimatnytta såväl som rötrestens värde.
  • En riskanalys med två till tre alternativ som visar hur det ekonomiska utfallet påverkas av parametrar som gödselgasstöd och energipris.
  • En översiktlig beräkning som visar klimatnyttan. Nyckeltalet, kr/CO2-ekvivalent, ska redovisas.

Fråga rådgivningsexperten

Har du frågor eller behöver vägledning innan du genomför din inspirationsträff kontaktar du rådgivnings­expert för biogasrådgivning.

Tidsåtgång

Rådgivningen Fördjupad beräkning inför investering i biogasproduktionsanläggning – ekonomi, miljönytta och riskanalys beräknar vi ta cirka 8 - 10h.  

Rekommendera rådgivning

Om resultatet av rådgivningen visar att det är lämpligt att gå vidare med fördjupad rådgivning rekommenderar du lantbrukaren att gå vidare med modul 3b.

Hjälpmedel i rådgivningen

Vad vill vi lägga här?

Krav för rådgivning

Utbildad biogasrådgivare med stor kunskap kring lantbruksbaserad biogasproduktion inkluderat ekonomi och jordbruk. Rådgivaren ska behärska anvisat beräkningsverktyg för biogaskalkyler kring biogasproduktion väl.

Det är önskvärt att du har kompetens inom klimat, ekonomi och lagstiftning som berör biogasproduktion.

Senast uppdaterad: 16 februari 2022