Greppa logotyp

3b. Fördjupad biogasrådgivning – affärsmöjligheter, lagstiftning och planering.

Rådgivningen är en fortsättning på Fördjupad beräkning inför investering i biogasanläggningen och ger ytterligare stöd inför en investering.

Syfte och mål

De beräkningar som genomförs i rådgivningen ska visa på företagets förutsättning att producera biogas, biogödselns värde och klimatnyttan. Rådgivningen ska också innehålla en diskussion kring utförda beräkningar med särskilt fokus på riskanalys.

Målgrupp

Företag som genomfört biogasmodul 3a. Fördjupad beräkning inför investering i biogasproduktionsanläggning – ekonomi, miljönytta och riskanalys. Rådgivningen genomförs normalt av samma rådgivare som genomfört biogasmodul 3a på företaget.

Tänk igenom vad du ska göra

I modulunderlaget till Fördjupad biogasrådgivning – affärsmöjligheter, lagstiftning och planering. (Lägg in länk till fil) hittar du fullständiga krav och riktlinjer för hur rådgivningen ska genomföras.

Rådgivningens innehåll

Vid rådgivningen diskuteras olika nyttor för företaget vid en eventuell investering i biogasanläggning. Rådgivningen inkluderar även fortsatt diskussion kring ekonomisk beräkning och riskanalys som tagits fram i modul 3a. Rådgivningen ger vägledning kring företagets förutsättningar att investera i biogasproduktion och förslag till tidsplan. Rådgivningen ska också ge ett bra stöd inför en investering.

Rådgivningen ska innehålla:

  • Genomgång av kraven för att vara berättigad till gödselgasstödet inklusive årliga åtaganden som det medför.
  • Genomgång av förutsättningarna för ekonomiskt stöd, exempelvis investeringsstöd, energirådgivning och annan relevant rådgivning med offentlig finansiering.
  • Lagstiftning. Vilka lagar kommer företaget behöva hantera?
  • Möjliga frågeställningar inför nästa steg (t.ex. lagstiftning, skatter).
  • Förslag på tidsplan för eventuell fortsättning och förslag på kontakt med rådgivare.
  • Vägledning kring företagets förutsättningar att investera i biogasproduktion och förslag till tids- och aktivitetsplan.

Fråga rådgivningsexperten

Har du frågor eller behöver vägledning innan du genomför din inspirationsträff kontaktar du rådgivnings­expert för biogasrådgivning.

Tidsåtgång

Rådgivningen 3b. Fördjupad biogasrådgivning – affärsmöjligheter, lagstiftning och planering. beräknar vi ta cirka 8 - 10h varv 3 - 4h på gårdsbesök.

Rekommendera rådgivning

Rekommendera annan rådgivning som kan hjälpa lantbrukaren på vägen för att investera i en biogsanläggning.

Hjälpmedel i rådgivningen

Vad vill vi lägga här?

Krav för rådgivning

Utbildad biogasrådgivare med stor kunskap inom biogas, ekonomi och jordbruk. Rådgivaren ska normalt ha utfört modul 3a på företaget.

Det är önskvärt att du har kompetens inom klimat, ekonomi och lagstiftning som berör biogasproduktion.

 

Senast uppdaterad: 16 februari 2022