Greppa logotyp

4. ERFA-grupp kring biogasproduktion

ERFA-gruppen innebär kompetensutveckling i grupp för biogasanläggningsägare och för de som vill starta upp en biogasanläggning med substrat från djurhållning och biomassa.

Syfte och mål

Möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan befintliga och/eller kommande biogasanläggningar. Leda processen för nya grupper av lantbrukare som funderar på att investera i biogas.

Målgrupp

Företag på landsbygden som har eller vill ha en biogasanläggning. Grupper kan bildas utifrån geografi, typ av anläggning eller inriktning på gård.

Tänk igenom vad du ska göra

I modulunderlaget till ERFA-grupp kring biogasproduktion(Lägg in länk till fil) hittar du fullständiga krav och riktlinjer för hur rådgivningen ska genomföras.

ERFA-gruppens innehåll

Befintliga anläggningsägare eller driftspersonal kan ha stor nytta av erfarenhetsutbyte för att exempelvis förebygga problem, minska kostnader, öka gasproduktion förbättra samarbeten eller hitta nya samarbetspartners. Träffarna kan understödja detta. Det finns även en möjlighet att leda en grupp företagare som gemensamt planerar att investera i en biogasanläggning.

Gruppen träffas två till tre gånger per år. Du som rådgivare leder gruppen, men det är möjligt att bjuda in andra experter. Träffarna kan även inehålla studiebesök.

Innehållet är fritt och träffarnas innehåll bestäms av gruppen. För befintliga anläggningar kan det göras en SWOT-analys, som visar vad som fungerar bra och vad som inte fungerar. Vad behöver åtgärdas akut och på lång sikt? För befintliga anläggningsägare är det bra om företagen ges möjlighet att jämföra produktionsnyckeltal.

Fråga rådgivningsexperten

Har du frågor eller behöver vägledning innan du genomför din inspirationsträff kontaktar du rådgivnings­expert för biogasrådgivning.

Tidsåtgång

ERFA-gruppen träffas två till tre gånger per år, varje träff omfattar ca 3 h. Totalt räknar vi med att varje träff tar 8 h. Du har också möjlighet att bjuda in andra experter som kan lägga ca 8 h på träffen, förberedelstid samt deltagande.

Rekommendera rådgivning

Glöm inte att berätta om möjligheter till fortsatt biogasrådgivning. Hjälp intresserade deltagare att lämna in intresseanmälan för enskild rådgivning.

Hjälpmedel i rådgivningen

Vad vill vi lägga här?

Krav för rådgivning

Utbildad biogasrådgivare. Arbetet kan utföras i samarbete med flera rådgivare/experter.

Det är önskvärt att du har erfarenhet av processledning.

Senast uppdaterad: 16 februari 2022