Greppa logotyp

Efter enskild biogasrådgivning, biogasmodul 2, 3a & 3b.

Biogasrådgivningen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört hos lant­brukaren och vilka resultat de förväntas ge.

Rådgivningsdokument

Efter enskild rådgivning – krav på administration

För att lantbrukaren ska komma ihåg vad ni pratade om under rådgivningsbesöket, men också för att underlätta administrering och uppföljning av din rådgivning, ska du skriva ett rådgivningsbrev.

Fyll på med vad som gäller 

Ta hjälp av

Om du är osäker på hur du ska formulera dig kan du ladda ner och titta på ett exempelbrev.

  •  

Uppföljning enskild rådgivning

Efter rådgivningen skickar du rådgivningsbrevet till lantbrukaren med de viktiga åtgärder du vill lyfta och förslag på fortsatt rådgivning. Du genomför sedan ett uppföljnings­samtal där du muntligt också beskriver och går igenom rådgivningens resultat och åtgärder. Du kompletterar eventuellt med ny information efter uppföljningssamtalet.

Senast uppdaterad: 16 februari 2022