Greppa logotyp

Efter grupprådgivning, biogasmodul 1 & 4

Biogasrådgivningen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört hos lant­brukaren och vilka resultat de förväntas ge.

Efter inspirationsträff, modul 1 – krav på administration

Kontrollera att du har lämnat över allt material till deltagarna. Du kan även skicka ut informationsmaterialet till deltagarna per mejl.

Registrera och rapportera

Till upphandlande myndighet ska du registrera innehållet i gruppträffen, datum och plats. Du måste också rapportera uppgifter om deltagarnas namn, adress, personnummer och SAM-nr.

Fyll på/skriv om vad som gäller


Efter nätverksträff, modul 4 – krav på administration

Kontrollera att du har lämnat över allt material till deltagarna. Du kan även skicka ut informationsmaterialet till deltagarna per mejl.

Registrera och rapportera

Till upphandlande myndighet ska du registrera innehållet i gruppträffen, datum och plats. Du måste också rapportera uppgifter om deltagarnas namn, adress, personnummer och SAM-nr.

Fyll på/skriv om vad som gäller

 

Senast uppdaterad: 16 februari 2022