Greppa logotyp

Biogas - enskild rådgivning modul 2

Biogasreaktor

Foto: Alex Regnér

Rådgivningen för biogas vänder sig både till lantbrukare som är intresserade av att investera i en biogasanläggning och lantbrukare som redan har en anläggning. Rådgivningen innehåller både gruppträffar och enskild rådgivning.

Bakgrund

Om finansiering m.m.

Syfte och mål

Syftet med biogasrådgivning är...

Målet är att...

Rådgivning i flera steg

Biogasrådgivningen är uppdelad i flera steg med inspirationsträffar och nätverksträffar i grupp samt enskild rådgivning i två nivåer.

1. Nyfiken på biogas?

Introduktion i grupp till framgångsrik produktion av biogas på gården för företag på landsbygden som är intresserade av att starta biogasproduktion. En kunskaps- och inspirationsträff för lantbrukare som vill veta mer om biogas. Träffen omfattar cirka 3 timmar.

2. Är biogas något för mig?

Vid rådgivningen diskuterar ni förutsättningarna att producera och biogas på företaget och gör en beräkning av gårdens potential att producera biogas. Rådgivningen ska inspirera företag med goda förutsättningar att producera biogas att gå vidare till fördjupad biogasrådgivning 3a. Rådgivaren lägger 8 till 12 timmar varav gårdsbesöket tar cirka 3 timmar.

3a. Fördjupad biogasrådgivning, steg 1

Fördjupad beräkning inför investering biogasproduktionsanläggning – ekonomi, miljönytta och riskanalys. Rådgivningen inkluderar en ekonomisk beräkning med riskanalys med två till tre alternativ som visar hur det ekonomiska utfallet påverkas av parametrar som gödselgasstöd och energipris. Rådgivaren gör även en beräkning av klimatnytta och biogödselns värde. Analysen visar under vilka förutsättningar det är möjligt att investera i biogasproduktion. Rådgivningen ska lägga grunden för fortsatt rådgivning i modul 3b. Rådgivningen omfattar ca 8 - 10 timmar.

3b. Fördjupad biogasrådgivning, steg 2

Fördjupad biogasrådgivning – affärsmöjligheter, lagstiftning och planering. Rådgivningen inkluderar fortsatt diskussion kring nyttor, ekonomisk beräkning och riskanalys som tagits fram i modul 3a. Rådgivningen ger vägledning kring företagets förutsättningar att investera i biogasproduktion och förslag till tidsplan. Den ska också ge ett bra stöd inför en investering. Biogasrådgivaren lägger 8-10 timmar

4. Bilda ett biogasnätverk!

Kompetensutveckling i grupp för biogas- anläggningsägare och för de som vill starta upp en biogasanläggning med substrat från djurhållning och biomassa. Två till tre träffar per år under ledning av biogasrådgivare med möjlighet att bjuda in föreläsare och att göra studiebesök.

Modulansvarig

Anna Hagerberg

036-15 51 31

Senast uppdaterad: 16 juni 2022

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Anna Hagerberg

036-15 51 31

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67