Greppa logotyp

21Energikollen växthus

En man står framför en el-panel i ett stort växthus.

Foto: Janne Andersson

Energikollen för uppvärmda växthus innehåller rådgivning med gruppträffar varvade med enskild rådgivning. Energikollen växthus genomför du i följd för samma lantbrukare som deltar i gruppträffar och i den individuella rådgivningen.

Energikollen växthus börjar med den inledande gruppträffen (modul 21A) som följs av en enskild rådgivning för växthus (modul 21D) och avslutas med en andra gruppträff (modul 21B).

För energikoll på djurgårdar finns rådgivningen energikollen lantbruk.  

Syfte och mål

Syftet med energikollen är att öka kunskapen och motivera lantbrukaren att arbeta systematiskt med energifrågor i företaget och på så sätt bidra till att uppnå det nationella miljömålet begränsad klimat­påverkan och EU:s klimatmål till 2030 – det vill säga minst 40 procent lägre växthusgas­utsläpp än 1990, minst 27 procent förnybar energi och minst 27 procent högre energieffektivitet.

Målet med energikollen växthus är att deltagande företagare ska fått ökad kunskap om energi­effektivisering och förnybar energi, genomfört en energikartläggning samt fått en företagsspecifik åtgärdsplan och verktyg för att aktivt kunna arbeta vidare med energifrågor i företaget.

Rådgivningen ska dessutom väcka intresse för annan rådgivning i Greppa Näringen som kan leda till en minskad indirekt energianvändning. 

Gruppträffar för att få koll på energin

Gruppträffarnas syfte är att höja kunskapsnivån om energifrågor hos deltagarna och ge möjlighet till diskussioner och erfarenhetsutbyte. Den första träffen ska innehålla övergripande information om jordbrukets direkta och indirekta energianvändning, och om hur energi­användningen är fördelad inom ett lantbruksföretag.

På den första gruppträffen informerar du deltagarna även om att de ska samla in underlag inför en eventuell kartläggning. Kartläggningen gör du i nästa steg tillsammans med företagaren under det individuella besöket energikollen enskild rådgivning växthus (modul 21D).

Den andra gruppträffen genomförs efter att företagen gjort sin energikartläggning. Deltagarna får med sig verktyg för att fortsätta jobba systematiskt med energieffektivisering.

Individuellt besök växthus

Under det individuella besöket energikollen uppvärmda växthus (21D) tar du tillsammans med företagaren fram en åtgärdsplan för att minska den direkta energianvändningen. Du diskuterar även möjligheten att byta till förnybar energi. 

Krav för rådgivning

För rådgivning krävs särskild energikompetens. Särskild klimatkompetens är önskvärd.

Tidsåtgång

Rådgivningen energikollen uppvärmda växthus beräknar vi i Greppa Näringen omfattar olika antal timmar beroende på rådgivningsmodul. Ditt för- och efterarbete av gruppträffar eller av individuellt besök med rådgivning energikoll uppvärmda växthus ingår i denna beräkning.

Energikollen gruppträff 1 (21A) tar cirka 15 timmar för gruppträff och 1–2 timmar i kurstid.

Energikollen gruppträff 2 (21B) tar cirka 20 timmar för gruppträff och 2–3 timmar i kurstid.

Energikollen enskild rådgivning uppvärmda växthus (21D) tar cirka 10–12 timmar. Observera att för denna rådgivning faktureras företagaren med 10 procent av kostnaden från rådgivnings­företaget. 

Modulansvarig

Emelie Karlsson

036-15 51 30

Senast uppdaterad: 18 december 2019