Greppa logotyp

Efter rådgivning energikollen växthus individuell rådgivning, 21D

Greppa Näringen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning vi utför i Greppa Näringen kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört hos lant­brukaren och vilka resultat de förväntas ge.

Rådgivningsdokument

Efter enskild rådgivning – krav på administration

För att växthusföretagaren ska komma ihåg vad ni pratade om under rådgivningsbesöket, men också för att underlätta administrering och uppföljning av din rådgivning, ska du skriva ett rådgivningsbrev. Använd mallen för rådgivningsbrev som du hittar på sidan Mallar för Greppa Näringen.

Rådgivningsbrevet skickar du till lantbrukaren och till din länsstyrelse och det ska innehålla:

 • företagets inriktning och storlek
 • kort beskrivning av växthuset och dess tekniska förutsättningar
 • resultat av energikartläggningen med kommentarer
 • relevanta nyckeltal du har beräknat vid kartläggningen
 • åtgärdsplan med åtgärder för energieffektivisering och med dina kommentarer
 • en enkel lönsamhetsberäkning för de investeringar du föreslår
 • planerat datum för gruppträff två (modul 21B), om det är aktuellt

Ta hjälp av

(exempelbrev, flera filer på sidan!)

Uppföljning enskild rådgivning

Efter rådgivningen skickar du rådgivningsbrevet till växthusföretagaren med de viktiga åtgärder du vill lyfta och förslag på fortsatt rådgivning. Du genomför sedan ett uppföljnings­samtal eller besök där du beskriver och går igenom rådgivningens resultat och åtgärder. Du kommenterar och diskuterar resultatet av energikartläggningen och åtgärdsplanen. Eventuellt kompletterar du med ny information efter uppföljningssamtalet.

Om det är aktuellt för växthusföretagaren kontaktar du även nästa rådgivare för vidare rådgivning inom Greppa Näringen. 

Faktura energikollen

Efter uppföljningssamtalet med växthusföretagaren avgör du om du behöver skicka ut ytterligare information. Du skickar faktura till växthusföretagaren för delfinansiering av rådgivningen inom energikollen uppvärmda växthus.

Rapportera i GNW-adm

I Greppa Näringen har vi krav på att registrera alla rådgivningar vi genomför i projektet. Vid rapporteringen tar du upp:

 • registrering av rådgivningstillfället
 • uppgifter om energikartläggningen är genomförd för endast ett arbetsställe – och i så fall vilket
 • energianvändning – total (direkt energi) på företaget/arbetsstället
 • energianvändning per producerad enhet (direkt energi) för produktionsinriktning/-ar
 • de tre viktigaste åtgärderna du föreslår
 • datum för uppföljning med besök eller telefonsamtal
 • bekräftelse på att växthusföretagaren har delfinansierat besöket

Du rapporterar in din rådgivning i vårt administrativa system, GNW-adm.

Senast uppdaterad: 28 juni 2018