Greppa logotyp

Individuellt besök energikollen växthus, 21D

Rådgivningen i energikollen uppvärmda växthus (21D) handlar om att besöka växthusföretagaren och hjälpa denne med att kartlägga energi­användningen.

Indivuellt rådgivningsbesök i energikollen växthus (21D) är möjligt för lantbrukaren att få även utan att medverka i gruppträffarna.

Tänk igenom vad du ska göra

Krav & rekommendationer är vägledande för alla rådgivningsmoduler i Greppa Näringen. Där hittar du vad du ska göra i din rådgivning med växthusägaren och vad som krävs av dig som rådgivare.

Energieffektivisering växthus

Rådgivningen energikollen uppvärmda växthus fokuserar på energieffektivisering där du bland annat pratar med företagaren om förändringar i klimatrelaterad odlingsteknik. Utifrån företagets förutsättningar föreslår du åtgärder för energieffektivisering och sammanfattar i en åtgärdsplan.

Syftet med det individuella besöket energikollen uppvärmda växthus är att motivera företagaren att arbeta systematiskt med energifrågorna i företaget. Tillsammans med företagaren finner ni områden för förbättringar i företaget. Du tar fram en för företagaren anpassad åtgärdsplan med åtgärder som minskar den direkta energianvändningen och eventuellt ger företagaren möjlighet att byta till förnybar energi.

Förbered dig innan ditt besök

Det är viktigt att du förbereder dig inför ditt rådgivningsbesök hos företagaren och att du är ordentligt påläst. Innan du besöker företagaren för enskild rådgivning i energikollen uppvärmda växthus hämtar du eventuellt in de uppgifter du behöver om företaget.

Fördjupning

I Greppa Näringens kunskapsbank för rådgivare finns även fördjupningsmaterial som du kan läsa inför din rådgivning.

Ta kontakt

Du tar kontakt med växthusägaren och bestäm en tid som passar för ditt besök. Du talar även om vilka uppgifter om företagets uppvärmda växthus du behöver få av företagaren innan ditt besök.

Du behöver

 • beskrivning av växthus och värmesystem
 • årlig energianvändning i företaget – till exempel el, diesel, biobränsle med flera
 • beskrivning av tekniska förutsättningar för klimatstyrning och möjligheter till loggning av klimatdata
 • datafiler med loggade klimatdata, om sådana finns
 • kulturval

Har företaget flera arbetsställen kan du avgränsa kartläggningen till ett av dem.

Under rådgivningsbesöket kan du lämpligen hänvisa företagaren till Greppa Näringens sidor om energieffektivisering på greppa.nu.

Rådgivningens innehåll och omfattning

Vanligtvis har trädgårdsföretagaren inför det enskilda rådgivningsbesöket redan deltagit på energikollens gruppträff 1 (modul 21A). Om företagaren inte har deltagit vid den första gruppträffen går du igenom:

 • Grundläggande begrepp som energi, energikvalitet och direkt och indirekt energi.
 • Frågor kring den totala energianvändning nationellt och på företagsnivå, i stort och smått, och som berör jordbrukssektorn och växthusproduktionen.
 • Och visar ofta använda möjligheter till att energieffektivisera i växthusföretag.
 • Och motiverar företagaren till att arbeta systematiskt med energifrågor enligt modellen för ständiga förbättringar. Du visar på vinsterna med att övergå till förnybar energi.

Växthusbesöket

Du går igenom uppgifterna du har fått av företagaren om energianvändningen i företaget. Tillsammans med företagaren identifierar du områden där det finns potential för förbättringar.

Du gör en översiktlig bedömning av växthusens tekniska förutsättningar i:

 • värmeproduktionen – pannrummet
 • värmedistributionen – med pumpar, shuntar och ledningar
 • växthusets konstruktion – kondition, täthet, isolering och vävar

Räkna på energi

Gör värmeberäkningar och energianalys för växthus.

Åtgärdsplan

Tillsammans med företagaren tar du fram en åtgärdsplan med åtgärder som ökar företagets energieffektivitet utifrån genomgången ni har gjort ihop. I åtgärdsplanen skriver du kort information och kommentarer om åtgärdernas påverkan på energianvändning och ekonomi.

 

Senast uppdaterad: 21 november 2018