Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

21Energikollen lantbruk

Traktor på väg att köra ut från en stor röd ladugårdsbyggnad.

Foto: Janne Andersson

Rådgivningen i energikollen lantbruk innehåller gruppträffar varvade med enskild rådgivning. Energikollen lantbruk genomför du i följd för samma lantbrukare som deltar i gruppträffar och i den individuella rådgivningen. Enskild rådgivning är enbart för lantbruk med djurgårdar.

Första och andra gruppträffen i energikollen lantbruk vänder sig till alla intresserade lantbrukare, medan den enskilda rådgivningen enbart vänder sig till djurgårdar.

Energikollen lantbruk börjar med den inledande gruppträffen (21A) som följs av en enskild rådgivning för djurgårdar (21C) och avslutas med en andra gruppträff (21B). Syftet med gruppträffarna är att väcka intresse för frågor kring att energieffektivisera.

Som rådgivare ska du vid gruppträffarna motivera de lantbrukare som deltar att arbeta systematiskt med energifrågor.

Syfte och mål

Syftet med energikollen är att öka kunskapen och motivera lantbrukaren att arbeta systematiskt med energifrågor i företaget och på så sätt bidra till att uppnå det nationella miljömålet begränsad klimat­påverkan och EU:s klimatmål till 2030 – det vill säga minst 40 procent lägre växthusgas­utsläpp än 1990, minst 27 procent förnybar energi och minst 27 procent högre energieffektivitet.

Målet med energikollen lantbruk är att deltagande lantbrukare ska fått ökad kunskap om energi­effektivisering och förnybar energi, genomfört en energikartläggning samt fått en företagsspecifik åtgärdsplan och verktyg för att aktivt kunna arbeta vidare med energifrågor i företaget.

Rådgivningen ska dessutom väcka intresse för annan rådgivning i Greppa Näringen som kan leda till en minskad indirekt energianvändning genom till exempel bättre kvävehushållning.

Gruppträffar för att få koll på energin

Gruppträffarnas syfte är att höja kunskapsnivån om energifrågor hos deltagarna och ge möjlighet till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

På den första gruppträffen informerar du deltagarna även om att de ska samla in underlag inför en eventuell kartläggning. Kartläggningen gör du i nästa steg tillsammans med företagaren under det individuella besöket energikollen enskild rådgivning djurgårdar (21C).

Den andra gruppträffen genomför du efter att lantbrukarna har gjort sin energikartläggning.

Krav för rådgivning

För rådgivning krävs särskild energikompetens. Särskild klimatkompetens är önskvärd.

Tidsåtgång

Rådgivningen energikollen lantbruk beräknar vi i Greppa Näringen omfattar olika antal timmar beroende på rådgivningsmodul, och där för- och efterarbete av gruppträffar eller besök ingår.

Energikollen gruppträff 1 (21A) tar cirka 15 timmar för gruppträff och 1–2 timmar i kurstid.

Energikollen gruppträff 2 (21B) tar cirka 20 timmar för gruppträff och 2–3 timmar i kurstid.

Energikollen enskild rådgivning djurgårdar (21C) tar cirka 10–12 timmar. Observera att för denna rådgivning faktureras företagaren med 10 procent av kostnaden från rådgivningsföretaget.

Modulansvarig

Emelie Karlsson

036-15 51 30

Senast uppdaterad: 09 januari 2023