Greppa logotyp

Innan besöket, 41B

Det är viktigt att du förbereder dig inför ditt rådgivningsbesök hos lant­brukaren. Ta kontakt med lantbrukaren och bestäm en tid som passar för ditt besök. Innan du besöker lantbrukaren på gården behöver du hämta in uppgifter om gården.

Tänk igenom vad du ska göra

Krav & rekommendationer är vägledande för alla rådgivningsmoduler i Greppa Näringen. Där hittar du vad du ska göra i din rådgivning med lantbrukaren och vad som krävs av dig som rådgivare.

Du kan också ladda ner kokboken, så får du informationen i ett dokument på datorn.

Uppgifter om gården

Du talar om vilka uppgifter du behöver av lantbrukaren innan besöket. Allra bäst förutsättning för rådgivningen är om lantbrukaren redan har tagit fram det underlag du behöver om gården.

Du tar också fram uppgifter du själv har möjlighet att få fram, som tidigare rådgivningar.

Du behöver

  • tidigare rådgivningar
  • senaste foderstat, tillgängliga fodermedel, foderanalyser
  • grovfoderarealer – tillgängliga på gården
  • skörde- och lagringssystem av grovfodret
  • senaste vägningar mätningar – tillväxtkontroll och resultat från slakt
  • antal djur och ladugårdsjournal
  • slaktdata
  • beteskartor – utnyttjande av betesmarkerna, typ av betesmarker, uppskattat utnyttjande av ts
  • uppgifter om gårdens inköpta kraftfoder – sort och mängd
  • stallsystem och foderhantering på gården

Förbered dig

Innan besöket går du igenom materialet och tar med valda delar av information till lantbrukaren.

Nöt

Får och lamm

Du kan även ta hjälp av lämpliga foderstatsprogram, Kokontrollen (besättningsredovisning).

Hänvisa lantbrukaren till greppa.nu

Om lantbrukaren vill förbereda sig innan ditt besök hänvisar du till greppa.nu där det finns information om miljö och klimat och även förslag på åtgärder för gårdens foderstrategier.

Fördjupning

I Greppa Näringens kunskapsbank för rådgivare finns även fördjupningsmaterial som du kan läsa inför din rådgivning.

Senast uppdaterad: 03 december 2020