Greppa logotyp

Lars Pettersson

Rådgivningsexpert för växtskyddsmodulen integrerat växtskydd.

Jag är ny rådgivningsexpert för Greppa Näringens växtskyddsmodul integrerat växtskydd (IPM), en utbildad mark- och växtagronom med stort intresse för sprutteknik och hållbar användning av växt­skyddsmedel.

Jag har sedan 2011 ansvarat för behörighetsutbildningar för att få använda växtskyddsmedel i klass 1L samt 2L och detta har medfört ett brinnande intresse för växtskyddsmedelseffekter, hantering och hur de appliceras.

Det ställs stora krav från Kemikalieinspektionen för att få använda ett växtskyddsmedel inom Sverige. EU kan ha gett ett godkännande för produkten, medan Sverige kan ha andra villkor. Gräsbevuxna ytor, avdriftsreducerande utrustning, karenstider och behandlingstidpunkter är några av de krav som ställs för att uppfylla användarvillkoren för flertalet produkter idag.

I dag jobbar jag som växtodlingsrådgivare på MarkVäxt05 och är dessutom lärare på Naturbruks­skolan Uddetorps naturbruksgymnasium. Jag ser fram emot att få kontakt med rådgivare inom Greppa Näringen. Jag vill att vi ska kunna uppfylla EU-direktivet om hållbar användning av växtskyddsmedel och samtidigt producera växtodlingsprodukter med god kvalitet. Att behandla med växtskyddsmedel, då det inte finns alternativa metoder som är konkurrenskraftiga är nödvändigt. Detta för att få ut grödans maximala potential. Jag hoppas jag ska kunna bidra med bra underlagsmaterialet för att göra ert jobb på bästa vis inom Integrerat växtskydd.

Vid frågor är ni varmt välkomna att höra av er till mig. Jag utbyter gärna erfarenheter.

Aktuell som

Rådgivningsexpert för integrerat växtskydd (IPM)

Företag

MarkVäxt05

Kontakt

0730-28 07 34

Senast uppdaterad: 17 januari 2019