Greppa logotyp

Externa kurser

Det finns externa aktörer och nätverk som anordnar kurser, konferenser och annat som ger dig kunskap och lärande inom området lantbruk och gröna näringar. På denna sida får du tips om några av dessa.

En dag om mellangrödor

FältForsks ämneskommittéer för Vatten samt Odlingssystem inbjuder till en dag om mellangrödor. Vi uppdaterar kunskap om deras funktioner och diskuterar behov av och möjligheter för att utveckla odlingssystem med mellangrödor. Målgruppen är forskare, rådgivare, myndigheter och andra intresserade. Var: Hotell Högland, Esplanaden 4, Nässjö Datum: 2 maj Tid: 10:00 - 15:00

Jordbrukets vattenhushållning i ett föränderligt klimat

Konferens, 13-14 november i Norrköping. Jordbruksverket arrangerar konferens med fokus på för mycket och för lite vatten. Vattenfrågan inom Jordbruket är aktuell med livsmedelsstrategi, torka och vattendirektiv. Konferensen är tänkt att vara en möjlig samlingspunkt för olika delar av samhället; från forskare, myndigheter, rådgivare, entreprenörer till lantbrukare. Här finns en möjlighet att diskutera vad som är på gång, vad som saknas och hur man kan gå vidare. Reservera redan nu detta datum i din kalender.

Jordbruksverket

Jordbruksverket arrangerar kurser och seminarier inom olika områden. Antingen på egen hand, tillsammans med länsstyrelsen eller andra aktörer. På jordbruksverket.se kan du läsa mer om aktuella kurser och seminarier.

Precisionsodling Sverige

Precisionsodling Sverige är ett nätverk och en samarbetsplattform som syftar till utveckling och användning av precisionsodling i Sverige. Mer information om Precisionsodling Sverige hittar du på Agrovästs webbplats. Agroväst är ett utvecklingsbolag som har i uppdrag att bidra till ett mer lönsamt och hållbart lantbruk i Västsverige. 

RådNu – en nationell samverkansplattform

Kraven på rådgivningen och rådgivarna ökar ständigt. Det behövs metoder för att nå lantbrukarna på ett effektivare sätt. Därför finns RådNu – ett kompetenscentrum inom SLU för rådgivningsmetodik.

Odling i balans

Odling i Balans (OiB) ska visa att ekonomi och ekologi går att kombinera på gården. OiB arbetar med integrerad växtodling. Där kombinerar de ekonomi med ekologi. OiB anordnar även möten och seminarier. Du som är intresserad hittar mer information på deras webbplats.

Nordiska jordbruks­forskares förening

Nordiska Jordbruksforskares förening (NFJ) ordnar konferenser för forskare och rådgivare. På nfj.nu hittar du alla aktuella konferenser.

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA) ordnar kontinuerligt konferenser och seminiarier. På deras webbplats ser du kommande och aktuella aktiviteter.

Tillväxt Trädgård

Parter i nätverket Tillväxt Trädgård är SLU, LRF Trädgård, RISE Jordbruk och livsmedel, Hushållningssällskapet i Skåne, Kalmar Kronoberg Blekinge, Norrbotten, Västerbotten, Skaraborg, Gotland, Halland, Väst, Västernorrland, HIR Skåne, HS Konsult, Växa Sverige och Lovang Lantbrukskonsult.

Partnerskap Alnarp

Partnerskap Alnarp är en samverkansorganisation mellan fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap vid SLU och näringsliv, myndigheter och branschorganisationer inom den sydsvenska regionen. På Partnerskap Alnarps webbplats hittar du mer information och även ett kalendarium med kommande aktiviteter. 

Gröna möten

Gröna möten är ett samverkansprojekt mellan aktörerna inom SLU-campusområdet i Skara – en mötesplats för dig inom gröna näringar. På Gröna mötens webbplats hittar du ett kalendarium med aktiviteter och sammankomster där du kan ta del av frågor och senaste forskningen för lantbrukare och företagare inom de gröna näringarna

EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion

EPOK:s verksamhetsområde – ekologiskt lantbruk – innefattar hela livsmedelssystemet från produktion till konsumtion. EPOK samverkar med forskare, rådgivare, lantbrukare, beslutsfattare, näringsliv, konsument­organisationer och studenter och är ett nav för kunskaps­förmedling och kommunikation. På EPOK:s webbplats hittar du en kalender som innehåller egna och andra aktörers arrangemang.

 • 2019-03-14
  En dag om mellangrödor
  FältForsks ämneskommittéer för Vatten samt Odlingssystem inbjuder till en dag om mellangrödor. Vi uppdaterar kunskap om deras funktioner och diskuterar behov av och möjligheter för att utveckla odlingssystem med mellangrödor. Målgruppen är forskare, rådgivare, myndigheter och andra intresserade.Var: Hotell Högland, Esplanaden 4, Nässjö
  Datum: 2 maj
  Tid: 10:00 - 15:00

  Läs mer

En dag om mellangrödor

null

null

Jordbrukets vattenhushållning i ett föränderligt klimat

null

null

Jordbruksverket

null

null

Precisionsodling Sverige

null

null

RådNu – en nationell samverkansplattform

null

null

Odling i balans

null

null

Greppa ADM

Nordiska jordbruks­forskares förening

null

null

Greppa ADM

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin

null

null

Greppa ADM

Tillväxt Trädgård

null

null

Greppa ADM

Partnerskap Alnarp

null

null

Greppa ADM

Gröna möten

null

null

Greppa ADM

EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion

null

null

Greppa ADM

Senast uppdaterad: 20 mars 2019