Greppa logotyp

Michaela Baumgardt

Greppa Näringens rådgivningsexpert för rådgivningsmodulerna med växtnärings­balanser (1A, 1B, 10B och 10D).

Jag är mark/växt agronom och jobbar på HIR Malmöhus. När jag började där 2008 bestod min tjänst mestadels av Greppa Näringen-rådgivning, och även i dag är det en stor del av min tjänst. Det är ett kul jobb då man kommer ut till många olika lantbrukare och kan diskutera deras produktion och erfarenheter och gemensamt komma fram till förbättringsåtgärder som är möjliga att göra på den aktuella gården.

Just växtnäringsbalansmodulerna är ju grunden i Greppa Näringens rådgivning och en växtnäringsbalans är ett bra sätt att få en överblick över hur flödena och produktionen ser ut på en gård. Utifrån resultatet från växtnäringsbalansen kan man sedan slussa vidare till andra givande rådgivningsmoduler som förhoppningsvis kan bidra till att förbättra produktionen och resultatet nästa gång det görs växtnäringsbalans.

Att greppa Näringen jobbar just med återkommande och uppföljande rådgivning tycker jag är jätteviktigt.

Jag ser fram emot att ni rådgivare hör av er till mig med frågor eller funderingar, men också med tips om hur vi kan göra underlagsmaterialet och modulerna ännu bättre på sikt.

Information

Aktuell som

Rådgivningsexpert för växtnäringsbalanser

Företag

HS/HIR Malmöhus

Senast uppdaterad: 11 april 2019