Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Anmäl nya medlemmar

För att ta del av Greppa Näringens rådgivning krävs ett undertecknat avtal mellan lantbrukaren och Greppa Näringen. Anmälningsblanketter finns hos varje regional länsstyrelse publicerade på greppa.nu.

Krav på medlemskap

Greppa Näringen ingår i det svenska landsbygdsprogrammet och finansieras gemensamt av Sverige och EU. Projektet vänder sig i första hand till lantbruksföretag med över 50 hektar åkermark och/eller mer än 25 djurenheter.

Länens krav varierar

De regionala länsstyrelserna gör upp kriterier för vem som kan bli medlem och få tillgång till Greppa Näringens kostnadsfria rådgivning.

Lantbrukare kan bli medlemmar i Greppa Näringen om gården uppfyller länets storlekskrav. För att få tillgång till Greppa Näringens kostnadsfria rådgivning har de flesta län som krav att lantbrukaren brukar mer än 50 hektar eller har mer än 25 djurenheter.

Om lantbrukaren inte uppfyller storlekskraven för att bli rådgivnings­medlem går det ändå ta del av viss rådgivning. Kontakta den regionala länsstyrelsen som är aktuell för att ta reda på vad som gäller i enskilda fall.

Underlag för statistik

I Greppa Näringen gör vi statistiska sammanställningar på kommun- och länsnivå, bland annat för att förbättra underlaget i vår rådgivning och för att följa upp våra rådgivningsinsatser.

Jordbruksverket ansvarar för att ta fram och redovisa statistiken. 

Senast uppdaterad: 17 januari 2023