Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Rådgivningsplan

Rådgivningsplanen är den röda tråden för rådgivningen inom Greppa Näringen ute på gården. Oftast innehåller rådgivningsplanen två besök per år under de närmaste tre åren. 

Vid startbesöket

När du lägger upp rådgivningsplanen tillsammans med lantbrukaren vid startbesöket bör du fokusera på lantbrukarens engagemang och intresse. Ta med de områden där du ser störst möjligheter till förbättringar när det gäller miljö, klimat och ekonomi på gården. Om det finns en regional strategi för vilka gårdar som kan få en viss typ av rådgivning är det bra om du också sneglar på den. Det är viktigt att du involverar andra företag och kompetenser. Ofta innehåller rådgivningsplanen två besök per år under tre år. Senast efter sju besök måste du lägga in och göra ett uppföljningsbesök där det görs en bedömning om gården ska fortsätta att få individuell rådgivning. Utöver de växtnäringsbalanser som görs i startbesöket och uppföljningsbesöket bör du planera in ytterligare en under de första tre åren så att totalt tre balanser görs på gården.

Uppdatera rådgivningsplanen

Rådgivningsplanen ska uppdateras vid alla besök. Det innebär t.ex. att åren justeras så att planen gäller de närmaste tre åren och att den utförda rådgivningen tas bort. Det kan även hända att produktionen har förändrats, att nya frågeställningar har väckts och som du behöver fånga upp eller att det har tillkommit någon ny rådgivning sedan senast som gör att planens innehåll måste justeras. Avsluta rådgivningsbrevet med en beskrivning av vilka rådgivningar som ingår i planen och ungefär när de ska utföras.

Senast uppdaterad: 09 juli 2021