Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Brister på gården

Som rådgivare kan det hända att du kommer i kontakt med gårdar där det grundläggande av olika anledningar inte alltid fungerar. På denna sida hittar du råd om vad du som rådgivare kan göra när du stöter på allvarliga brister på en gård gällande djurhållning, miljö­skydd eller arbetsmiljö.

Som rådgivare för Greppa Näringen är det inte ditt ansvar att hjälpa lantbrukaren lösa allvarliga och akuta brister på gården.

Checklistan vid brister på gården, som du hittar längre ner på denna sida, är ett stöd för att veta vad du bör göra och vem eller vilka du ska lämna över till.

Vi hjälper varandra

När vi på en gård ser allvarliga brister är det viktigt att vi som är involverade i lantbruksbranschen reagerar och agerar. Gemensamt har vi ansvar för att vår livsmedelsproduktion sker på ett så bra sätt som möjligt. En person som av olika skäl har hamnat i svårigheter mår sällan bra och kan behöva andras hjälp för att lösa en svår situation. Att agera är därför att hjälpa en medmänniska.

Det är upp till dig att avgöra om det är läge att genomföra rådgivningen eller inte. Om läget är alltför allvarligt eller om du upplever situationen som obehaglig, avbryt rådgivningsbesöket.

LRFs omsorgsgrupper

För lantbrukare som är medlemmar i LRF kan organisationen regionalt bistå med visst stöd genom sin bondekompis- eller djuromsorgsverksamhet.

På LRFs webbplats läser du mer om omsorgsgrupper där lantbrukaren får stöd, råd och kontakt med sin LRF-region.

Checklista vid brister på gården

Inte akuta brister du bedömer att lantbrukaren kan åtgärda på egen hand

  • Påpeka bristerna vid besöket och eventuellt även i ditt rådgivningsbrev. Du förklarar varför bristerna bör åtgärdas (djurhälsa, miljöskäl et cetera) och ger lantbrukaren konkreta förslag på hur hen kan gå tillväga för att åtgärda bristerna.
  • Tala om vad du tänker skriva i brevet och fråga lantbrukaren om det är okej. Det du skriver i brevet är framför allt för att påminna lantbrukaren om råd och förslag på åtgärder du har gett, men även för att nästa rådgivare som kommer till gården ska kunna följa upp vid behov påminna lantbrukaren om tidigare åtgärder.

Brister som inte är akuta men du bedömer att lantbrukaren behöver hjälp för att åtgärda

  • Påpeka bristerna vid besöket och eventuellt även i ditt rådgivningsbrev. Du förklarar varför bristerna bör åtgärdas (djurhälsa, miljöskäl et cetera) och ger lantbrukaren konkreta förslag på hur hen kan gå tillväga för att åtgärda bristerna.
  • Gäller bristerna djurskyddsproblem kan du kontakta länsstyrelsens djurskyddsinspektörer och diskutera problemet med dem. Du behöver inte nämna vilken gård det gäller.
  • Gäller bristerna miljöskyddsproblem kan du på kontakta kommunens miljöskyddskontor och diskutera problemet med dem.
  • Tipsa lantbrukaren om LRFs omsorgsgrupper och möjligheten att få hjälp där. Eller ta själv kontakt med den regionala omsorgsgruppen och be dem att kontakta lantbrukaren direkt.

Akuta och allvarliga brister i djurhållning eller miljöhänsyn

I akuta och allvarliga fall behöver åtgärder sättas in omedelbart.

Senast uppdaterad: 17 januari 2023