Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Installation och säkerhetskopiering

Beräkningsverktyget Vera installerar du med ett klick. Du anger din produktnyckel första gången du laddar hem programmet. Är du rådgivare i Greppa Näringen hittar du din produktnyckel i GNW-adm.

På denna sida hittar du information du behöver veta om Vera, bland annat hur du installerar Vera och hur du gör en säkerhetskopia.

Installera Vera

 1. Produktnyckel
 2. Uppdatering
 3. Plats för installation
 4. Säkerhetskopiering
 5. Flytta kunder mellan datorer
 6. Ta med kunder till ny dator
 7. Rapportera in beräkningar i GNW-adm
 8. Krav på din dators system

 1. Produktnyckel

För dig som är rådgivare inom Greppa Näringen

Första gången du startar programmet behöver du ange din produktnyckel. Är du rådgivare inom Greppa Näringen hittar du din produktnyckel i GNW-adm. Se villkor och hantering av personuppgifter på sidan Vera.

För dig som inte är rådgivare inom Greppa Näringen

Första gången du startar programmet behöver du ange din produktnyckel. Du beställer produktnyckel till verktyget Vera genom att godkänna villkoren Beställ Vera på greppa.nu.

Beställningsformulär Vera

 2. Uppdatering

Varje gång du startar Vera och är uppkopplad mot Internet letar programmet efter en ny version. Finns det en ny version får du frågan om du vill installera denna. Klickar du Ja installeras den nya versionen. Om du inte får någon fråga om du vill uppdatera behöver du installera om Vera. Spara först ned databasen med dina kunder.

I samband med att en ny version installeras skapas en säkerhetskopia av databasen.

 3. Plats för installation

När du installerat VERA läggs programmet automatiskt i katalogen C:\Användare\[anv.namn]\AppData\Roaming\Jordbruksverket\VERA, alltså direkt på din hårddisk.

Filen som heter Vera.db innehåller databasen med alla data och beräkningar. Filen Log.txt är en logg-fil som hjälper oss att felsöka om något inte fungerar som det ska. Versionsnumret visas längst ned till vänster i Vera.

 • Öppna Utforskaren
 • Gå till ”Den här datorn”
 • Gå till C:/
 • Gå till ”Användare”
 • Gå in på ditt användarnamn
 • Gå till ”AppData”
 • Om du inte hittar mappen "Appdata" eller om den är tom gör så här:
  • Välj ”Visa” längst upp i menyn
  • Kryssa i ”Dolda objekt” så visas även dolda filer
  • Nu borde ”AppData” med innehåll visas
 • Gå till ”Roaming”
 • Gå till ”Jordbruksverket”
 • Gå till ”Vera”
 • Där finns filer som heter Vera.db, Log.txt och Backup datum klockslag.db

4. Säkerhetskopiering

Skapa regelbundet en säkerhetskopia av databasen genom att klicka på knappen Säkerhetskopiera databasen när du står på Kunder i huvudmenyn. Spara den på ett säkert ställe.

Före varje uppdatering av Vera skapas en backup-fil av din databas. Den sparas där på hårddisken där Verafilerna är sparade.

Om du ska byta operativsystem på datorn är det särskilt viktigt att du säkerhetskopierar databasen, för då försvinner det du har sparat på hårddisken. Annars försvinner databasen med alla dina kunder.

5. Flytta kunder mellan datorer

Vill du flytta en kund från en dator till en annan är det enklast att först exportera den och sedan importera i den andra datorn.

6. Ta med kunder till ny dator

Om du ska byta dator är det enklast att du sparar ned en säkerhetskopia på databasen. Efter att du har installerat programmet på din nya dator klistrar du in Vera.db under C:\Användare\[anv.namn]\AppData\Roaming\ Jordbruksverket\VERA. Då ersätter du din nya tomma databas med din gamla. Det förutsätter att du samma version av Vera på båda dina datorer.

7. Rapportera in beräkningar i GNW-adm

Du kan rapportera in rådgivningar som är gjorda i Vera till GNW-adm och som handlar om växtnäringsbalanser, stallgödsel, gödslingsplan, klimat och energi. 

För att exportera kundens alternativ från Vera, gå till alternativ och markera det alternativ du ska exportera. Tryck på knappen "Skapa exportfil till Greppa". Gå till GNW-adm och importera samma fil där.

8. Krav på din dators system

Din dator behöver minst ha:

 • Operativsystem: Windows 10
 • Processor: 1,6 GHz
 • RAM-minne: 1 GB
 • Hårddisk: 125 MB ledigt
 • Skärmupplösning 1024 * 764 och 100 % skärmstorlek (skalning av skärmstorlek)
 • Det går att installera en virtuell dator med Windows som operativsystem på en MAC-dator och installera Vera. Men detta är inget som Vera supporterar.  

Senast uppdaterad: 05 juni 2024