Greppa logotyp

Tillgänglighetsredogörelse

Greppa Näringen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här sidan beskriver hur adm.greppa.nu uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från greppa.nu som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning på den här sidan, kan du meddela oss genom att fylla i formuläret nedan.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Anmäl brister i vår digitala tillgänglighet

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid navigering med tangentbordet

  • På sidan Rådgivning går det inte att nå filtret med tangenterna och det går inte heller att filtrera med tangentbordsstyrning.
  • På sidan Bildbank, när sökfältet får fokus försvinner alla bilderna.

Problem vid navigering med skärmläsare

  • Startsidan har felaktiga rubriknivåer.
  • Sidan Kurser har felaktiga rubriknivåer.

Problem vid navigering

  • Kontrasten är för dålig för den orangea färgen länkar och bakom text.
  • Startsidan har ett antal otydliga ”läs mer” länkar och även en pil som saknar upp märkning.

Oskäligt betungande anpassning

Dokument

Många av powerpointpresentationer, word- och pdf-filer är inte tillgänglighetsanpassade. Inte heller Excel-dokument som innehåller beräkningsformler men vi arbetar löpande med att anpassa även dem.

Hur vi testar webbplatsen

Greppa Näringen har tillsammans med utveckare från Jordbruksverket gjort en självskattning (intern testning) av adm.greppa.nu via webbplatsen webbriktlinjer.se.

Senaste bedömningen gjordes den 4 september 2019.

Webbplatsen publicerades den 2 december 2018.

Detta utlåtande uppdaterades 2020-10-02.

Senast uppdaterad: 18 februari 2022