Greppa logotyp

Efter besöket, 1Aa

Greppa Näringen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning vi utför i Greppa Näringen kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört hos lant­brukaren och vilka resultat de förväntas ge.

Skriv ett rådgivningsbrev

För att lantbrukaren lättare ska komma ihåg vad ni pratade om under besöket men också för att underlätta administrering och uppföljning av din rådgivning ska du skriva ett rådgivningsbrev. Använd den mallen som finns framtagen och som ligger på sidan Mallar. Rådgivningsbrevet ska du skicka till lantbrukaren och till din länsstyrelse och det ska innehålla:

 • Bakgrundsbeskrivning av företaget såsom inriktning och storlek.
 • Växtnäringsbalans (skrivs ut från Vera) med en kort tolkning/förklaring.
 • De föreslagna förändringar och åtgärder du tagit fram utifrån växtnärings- och klimatsynpunkt.
 • Rådgivningsplan för de kommande tre åren.

Punkt 1, 3 och 4 kan du skriva ut från administrativa systemet (GNW-adm) efter att du har registrerat rådgivningen, länk version för utskrift.

Ta hjälp av

Om du är osäker på hur du ska formulera dig kan du ladda ner och titta på några exempelbrev.

Registrering i GNW-adm

Avslutningsvis ska du registrera rådgivningen i GNW-adm. De saker som du ska lägga in är:

 • Bakgrundsbeskrivning
 • Områden där det finns möjlighet till miljöförbättrande åtgärder
 • Rådgivningsplan
 • Uppgifter om lantbrukaren deltagit 2-dagars grundkurs
 • Växtnäringsbalans
 • Fem frågor om växtskydd
 • Frågor om klimat


Senast uppdaterad: 23 oktober 2020