Greppa logotyp

Modulblad

Här hittar du samtliga modulblad för nedladdning.

Modulbladen kommer successivt att uppdateras och bytas ut.

Modulblad 1Ah: Startbesök miljövänlig hästhållning

Modulblad 1A & 1B: Basrådgivning i Greppa Näringen

Modulblad 10B: Upprepad växtnäringsbalans på växtodlingsgård

Modulblad 11Aa: Kvävestrategi på gårdar utan stallgödsel

Modulblad 11Ab: Kvävestrategi på gårdar med stallgödsel

Modulblad 11B: Fosforstrategi

Modulblad 11C: Kväve- och fosforstrategi i potatisodlingen

Modulblad 11D: Kväve- och fosforstrategi i grönsaksodlingen

Modulblad 11E: Kvävestrategi på gårdar med ekologisk produktion

Modulblad 12A: Markpackning

Modulblad 12B: Växtföljd och bördighet

Modulblad 13A: Växtskyddshantering

Modulblad 13C: Växtskydd i vattenskyddsområden

Modulblad 13I: Integrerat växtskydd

Modulblad 14A: Våtmarksplanering

Modulblad 14B: Skötsel/restaurering av våtmarker

Modulblad 14D: Översyn av dränering

Modulblad 14U: Underhåll av diken

Modulblad 15A: Grovfoderodling

Modulblad 16A: Precisionsodling

Modulblad 16B: Test av mineralgödselspridare

Modulblad 17A: Biologisk mångfald i åkerlandskapet

Modulblad 20A: Klimatkollen – växtodlingsgårdar

Modulblad 20B: Klimatkollen – djurgårdar

Modulblad 20C: Klimatkollen upprepning växtodlingsgården

Modulblad 20D: Klimatkollen upprepning djurgården

Modulblad 21A, 21B & 21C: Energikollen för växtodlings- och djurgårdar

Modulblad 30A: Stallmiljö och yttre miljö

Modulblad 30C: Byggplanering

Modulblad 41A: Kontroll av foderstater, mjölkkor

Modulblad 41B: Kontroll av foderstater, nöt och lamm

Modulblad 41C: Endags utfodringskontroll, nöt

Modulblad 42A: Betesstrategi

Modulblad 50A & 50B: Utfodringskontroller gris


Senast uppdaterad: 01 september 2022