Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Modulblad

Här hittar du samtliga modulblad för nedladdning.

Modulbladen kommer successivt att uppdateras och bytas ut.

Modulblad 1Ah: Startbesök miljövänlig hästhållning

Modulblad 1A & 1B: Basrådgivning i Greppa Näringen

Modulblad 1C: Hållbarhetsanalysen

Modulblad 10B: Upprepad växtnäringsbalans på växtodlingsgård

Modulblad 10D: Upprepad växtnäringsbalans med stallgödsel

Modulblad 11Aa: Kvävestrategi på gårdar utan stallgödsel

Modulblad 11Ab: Kvävestrategi på gårdar med stallgödsel

Modulblad 11B: Fosforstrategi

Modulblad 11C: Kväve- och fosforstrategi i potatisodlingen

Modulblad 11D: Kväve- och fosforstrategi i grönsaksodlingen

Modulblad 11E: Kvävestrategi på gårdar med ekologisk produktion

Modulblad 12A: Markpackning

Modulblad 12B: Bördighet och kolinlagring

Modulblad 13A: Växtskyddshantering

Modulblad 13C: Växtskydd i vattenskyddsområden

Modulblad 13D: Växtskyddsstrategi potatis

Modulblad 13I: Integrerat växtskydd

Modulblad 14A: Våtmarksplanering

Modulblad 14B: Skötsel/restaurering av våtmarker

Modulblad 14D: Översyn av dränering

Modulblad 14U: Underhåll av diken

Modulblad 15A: Grovfoderodling

Modulblad 16A: Precisionsodling

Modulblad 16B: Test av mineralgödselspridare

Modulblad 17A: Biologisk mångfald i åkerlandskapet

Modulblad 20A: Klimatkollen – växtodlingsgårdar

Modulblad 20B: Klimatkollen – djurgårdar

Modulblad 20C: Klimatkollen upprepning växtodlingsgården

Modulblad 20D: Klimatkollen upprepning djurgården

Modulblad 21A, 21B & 21C: Energikollen för växtodlings- och djurgårdar

Modulblad 30A: Stallmiljö och yttre miljö

Modulblad 30C: Byggplanering

Modulblad 40B: Upprepad västnäringsbalans, mjölk- och nötgårdar

Modulblad 41A: Kontroll av foderstater, mjölkkor

Modulblad 41B: Kontroll av foderstater, nöt och lamm

Modulblad 41C: Endags utfodringskontroll, nöt

Modulblad 42A: Betesstrategi

Modulblad 50A & 50B: Utfodringskontroller gris


Senast uppdaterad: 04 juni 2024