Greppa logotyp

Modulblad

Här hittar du samtliga modulblad för nedladdning.

Modulbladen kommer successivt att uppdateras och bytas ut.

Modulblad 1A & 1B: Basrådgivning i Greppa NäringenPDF

Modulblad 10B: Upprepad växtnäringsbalans på växtodlingsgårdPDF

Modulblad 11Aa: Kvävestrategi på gårdar utan stallgödselPDF

Modulblad 11Ab: Kvävestrategi på gårdar med stallgödselPDF

Modulblad 11B: FosforstrategiPDF

Modulblad 11C: Kväve- och fosforstrategi i potatisodlingenPDF

Modulblad 11D: Kväve- och fosforstrategi i grönsaksodlingenPDF

Modulblad 11E: Kvävestrategi på gårdar med ekologisk produktionPDF

Modulblad 12A: MarkpackningPDF

Modulblad 12B: Växtföljd och bördighetPDF

Modulblad 13A: VäxtskyddshanteringPDF

Modulblad 13C: Växtskydd i vattenskyddsområdenPDF

Modulblad 13I: Integrerat växtskyddPDF

Modulblad 14A: VåtmarksplaneringPDF

Modulblad 14B: Skötsel/restaurering av våtmarkerPDF

Modulblad 14D: Underhåll av dräneringPDF

Modulblad 14U: Underhåll av dikenPDF

Modulblad 15A: GrovfoderodlingPDF

Modulblad 16A: PrecisionsodlingPDF

Modulblad 16B: Test av mineralgödselspridarePDF

Modulblad 20A: Klimatkollen – växtodlingsgårdarPDF

Modulblad 20B: Klimatkollen – djurgårdarPDF

Modulblad 20C: Klimatkollen upprepning växtodlingsgårdenPDF

Modulblad 20D: Klimatkollen upprepning djurgårdenPDF

Modulblad 21A, 21B & 21C: Energikollen för växtodlings- och djurgårdarPDF

Modulblad 21A, 21B & 21D: Energikollen för växthusPDF

Modulblad 30A: Stallmiljö och yttre miljöPDF

Modulblad 30C: ByggplaneringPDF

Modulblad 41A: Kontroll av foderstater, mjölkkorPDF

Modulblad 41B: Kontroll av foderstater, nöt och lammPDF

Modulblad 41C: Endags utfodringskontroll, nötPDF

Modulblad 42A: BetesstrategiPDF

Modulblad 50A & 50B: Utfodringskontroller grisPDF


Senast uppdaterad: 24 september 2021