Greppa logotyp

1AhStartrådgivning häst

Fyra hästar går och betar i en hage. I bakgrunden tar skogen vid.

Foto: Alex Regnér

Startrådgivningen går ut på att göra hästhållaren medveten om verksamhetens miljöpåverkan och de mål och direktiv som finns för att minska denna påverkan. Tillsammans tittar ni på gårdens förutsättningar och behov av åtgärder och gör upp en rådgivningsplan.

Startbesöket är det första besöket efter det att hästhållaren har anmält sig till Greppa Näringen. På en grundläggande nivå ska du göra hästhållaren medveten om hur verksamheten påverkar den omgivande miljön. Ni ska också titta på hur hur åtgärder i och runt hagar, god djurhälsa och förbättrade rutiner för utfodring och mockning kan minska näringsförluster.

Ni tittar på gårdens grundförutsättningar och diskuterar vilken rådgivning som är intressant på gården. Utifrån detta gör du och hästhållaren upp en lämplig plan med rådgivningar för de kommande tre åren.

Rådgivningen ska bidra till miljömålen ”Ingen övergödning”, ”Bara naturlig försurning” och ”Grundvatten av god kvalitet”.

Underlagsmaterial och fördjupning

På sidorna Innan besöket, under besöket och efter besöket hittar du beskrivningar av vad som krävs när du ska genomföra modulen. Här finns också länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. I vår kunskapsbank hittar du fördjupningsmaterial om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne. 

Krav för rådgivning

Rådgivningen vänder sig till hästverksamheter med minst 15 hästar, i dagsläget ska dessa finnas på ett lantbruksföretag.

Tidsåtgång

Startrådgivningen beräknar vi i Greppa Näringen omfattar cirka 8–10 timmar där för- och efterarbete av rådgivningsbesöket ingår.

Modulansvarig

Pernilla Kvarmo

036-15 85 11

Rådgivningsexpert

Kontakt saknas

Senast uppdaterad: 13 augusti 2021

Rådgivningsexpert

Kontakt saknas

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Pernilla Kvarmo

036-15 85 11

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67