Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Efter besöket, 10B

Greppa Näringen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning vi utför i Greppa Näringen kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört hos lant­brukaren och vilka resultat de förväntas ge.

Dokumentationen av ditt rådgivningsbesök ska gå till lantbrukaren och till din länsstyrelse. Använd mallen för rådgivningsbrev som du hittar på sidan Mallar för Greppa Näringen.

Du följer även upp rådgivningsplanen och reviderar den om det är aktuellt.

Skriv ett rådgivningsbrev

För att lantbrukaren lättare ska komma ihåg vad ni pratade om under besöket men också för att underlätta adminstration och uppföljning av din rådgivning ska du skriva ett rådgivningsbrev. Rådgivnigsbrevet ska du skicka till lantbrukaren och till din länsstyrelse och det ska innehålla:

  • Växtnäringsbalans med en kort tolkning och förklaring samt en jämförelse med tidigare års växtnäringsbalanser.
  • Gödslingsplanen ni tog fram.
  • Din beräkning av kväveutlakning för grödorna i gödslingsplanen med kortfattad kommentar.
  • De föreslagna förändringar och åtgärder du tagit fram utifrån växtnärings- och klimatsynpunkt.
  • En uppdaterad rådgivningsplan.

Skicka även med material som lantbrukaren kan behöva för att kunna uppfylla de åtgärder ni kommit fram till. Till exempel informationsbroschyrer, kontaktuppgifter för att göra markkartering, stallgödselanalyser med mera.

Ta hjälp av

Om du är osäker på hur du ska formulera dig kan du ladda ner och titta på några exempelbrev.

Rapportera i GNW-adm

Vi krav på oss att alla rådgivningar som genomförs i Greppa Näringen ska registreras. Vid rapporteringen tar du med:

  • Minst en max tre av de föreslagna åtgärderna.
  • Växtnäringbalans med underliggande grunddata i form av en exportfil från Vera.
  • Reviderad bakgrundsbeskrivningen och/eller rådgivningsplanen i de fall det är aktuellt.

Du rapportera in din rådgivning i vårt administrativa system, GNW-adm. Det finns också möjlighet att ladda upp rådgivningsbrevet i GNW-adm. Gör du det kommer lantbrukaren åt det genom Greppa Näringens Mina sidor.


Senast uppdaterad: 25 mars 2024